Làm đẹp

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Bán tài sản của doanh nghiệp tư nhân

Bán tài sản của doanh nghiệp tư nhân

Không ít người thắc mắc việc bán tài sản của doanh nghiệp tư nhân sẽ diễn ra khi nào và quyền lợi cũng như trách nhiệm của chủ doanh nghiệp tư nhân được quy định ra sao trong trường hợp này?

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp chúng tôi là đơn vị hàng đầu trong việc hỗ trợ, tư vấn các thông tin liên quan trong vấn đề thành lập và xử lý các thủ tục sau khi thành lập công ty. Lựa chọn dịch vụ của chúng tôi là bạn đã lựa chọn cho mình sự đảm bảo nhất và uy tín nhất.

Bán tài sản của doanh nghiệp tư nhân

Trong quá trình kinh doanh,việc bán tài sản của doanh nghiệp tư nhân sẽ diễn ra khi quá trình kinh doanh của loại hình doanh nghiệp này không đạt được những kết quả như mong muốn. Vì bản chất của doanh nghiệp tư nhân là do chủ doanh nghiệp tư nhân làm chủ và có toàn quyền quyết định trong mọi hoạt động liên quan đến doanh nghiệp, ngay cả việc bán tài sản của doanh nghiệp.

Việc bán tài sản của doanh nghiệp tư nhân là điều mà không một chủ doanh nghiệp tư nhân nào mong muốn thực hiện vì nó thể hiện việc kinh doanh đi xuống và không thể cứu vãn được. Để tránh việc bị giải thể hay tuyên bố phá sản thì lựa chọn bán tài sản để thanh toán hết các khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính khác là điều cần thiết. Như vậy, khi tiến hành thực hiện việc bán tài sản thì chủ doanh nghiệp tư nhân cần phaỉ lưu ý đến các vấn đề sau:

- Tài sản bán ra có giá trị càng cao thì mức thuế thu nhập cá nhân được tính theo lũy tiến càng cao.

- Giá trị tài sản mà chủ doanh nghiệp bán được trước hết cần được sử dụng để thanh lý các khoản nợ còn tồn đọng. Sau khi thanh lý nếu còn dư thì đó là phần thuộc về chủ doanh nghiệp tư nhân. Vì thực tế thì dù chủ doanh nghiệp tư nhân có bán doanh nghiệp của mình hay tiến hành giải thể hoặc tuyên bố phá sản thì trách nhiệm về nợ vẫn phải gánh. Thậm chí là chủ doanh nghiệp sẽ phải bán tài sản riêng của mình để thanh toán hết các khoản nợ nếu không muốn bị pháp luật truy cứu các trách nhiệm có liên quan.

- Khi bán tài sản của doanh nghiệp tư nhân thì chủ doanh nghiệp cần phải có hợp đồng hay các văn bản thỏa thuận kèm theo. Trong các văn bản này cần phải ghi rõ trách nhiệm thanh toán khoản nợ còn tồn đọng của doanh nghiệp sẽ thuộc về bên mua hay bên bán. Đây chính là cơ sở pháp lý để có thể làm căn cứ nếu có tranh chấp về sau.

Nói tóm lại, việc bán tài sản của doanh nghiệp tư nhân cần phải được tìm hiểu thông tin một cách cụ thể và chính xác để tránh những rắc rối liên quan về sau cho chủ doanh nghiệp tư nhân.