Làm đẹp

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Các điều kiện thành lập công ty kiểm toán độc lập

Các điều kiện thành lập công ty kiểm toán độc lập

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ càng ngày càng phát triển tại Việt Nam, thường bộ phận kiểm toán tại các doanh nghiệp này thiếu kinh nghiệm hoặc không có bộ phẩn kiểm toán chuyên nghiệp. Đó là lý do cho các công ty kiểm toán độc lập phát triển, vậy đâu là điều kiện thành lập công ty kiểm toán độc lập?

Để nắm được những điều kiện thành lập công ty kiểm toán một cách chính xác nhất thì nhiều người đã tìm đến sự hỗ trợ của dịch vụ thành lập doanh nghiệp giá rẻ. Đây là một biện pháp rất hữu hiệu mà mọi người có thể lựa chọn để có thể yên tâm hơn trong việc thành lập doanh nghiệp của mình.

Điều kiện thành lập công ty kiểm toán

Điều kiện thành lập công ty kiểm toán độc lập theo luật Việt Nam phải là 1 trong 3 loại hình sau: công ty trách nhiệm hữu hạn từ 2 thành viên trở lên, doanh nghiệp hợp danh hoặc doanh nghiệp tư nhân. Lý do hạn chế loại hình doanh nghiệp do vai trò đặc biệt của ngành kiểm toán, doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm cao về tài sản khách hàng và hành vi của mình, đảm bảo được tính trung thực và trách nhiệm của các bên kiểm toán.

Yêu cầu về số lượng nhân viên, tối thiểu phải có 3 nhân viên kiểm toán có chứng chỉ hành nghề, trong đó 2 thành viên sáng lập của công ty hợp danh hoặc trách nhiệm hữu hạn từ 2 thành viên trở lên, chủ doanh nghiệp tư nhân phải có bằng cấp ngành nghề kiểm toán và chứng chỉ hành nghề. Đảm bảo các nhân viên có thể tuân thủ các chuẩn mực trong ngành, đảm bảo đầy đủ quyền công dân, đủ hành vi nhân sự theo pháp luật. Riêng đối với loại hình hợp danh thì phải sở hữu ít nhất 10% vốn điều lệ.

Tổng giám đốc hoặc giám đốc phải có thời gian kinh nghiệm là 3 năm trở lên, không được làm quản lý hay điều hành ở một công ty khác. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được giấy cho phép kinh doanh, doanh nghiệp kiểm toán phải có trách nhiệm thông báo với bộ tài chính về việc thành lập doanh nghiệp kiểm toán, kèm theo đó là danh sách nhân viên hành nghề tại công ty.
Điều kiện thành lập công ty kiểm toán phải có tối thiểu 3 nhân viên có ký hợp đồng lao động với doanh nghiệp. Nơi nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh vẫn là sở kế hoạch và đầu tư tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Hồ sơ thủ tục thành lập công ty bao gồm:

+ Đơn đề nghị đăng ký doanh nghiệp

+ Bản dự thảo điều lệ doanh nghiệp có chữ ký xác nhận của các thành viên sáng lập doanh nghiệp.

+ Đối với doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn trên 2 thành viên và doanh nghiệp hợp danh phải có danh sách thành viên, trong đó có bản sao chứng minh nhân dân hay hộ chiếu tùy từng trường hợp

+ Bản sao có công chứng chứng chỉ hành nghề.

Chúc doanh nghiệp thành công và thực hiện đủ điều kiện thành lập công ty kiểm toán.