Làm đẹp

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Chế độ bảo hiểm xã hội sau khi nghỉ việc

Chế độ bảo hiểm xã hội sau khi nghỉ việc

Tìm hiểu các chế độ bảo hiểm xã hội sau khi nghỉ việc được hưởng gồm những gì sẽ giúp cho người lao động có thể đảm bảo được quyền lợi của mình một cách hiệu quả nhất.

Nếu nói đến việc tự mình thực hiện các thủ tục bảo hiểm xã  hội thì nhiều người khá ngại vì các thủ tục thường mất nhiều thời gian của họ. Vì thế nên họ thường lựa chọn dịch vụ bảo hiểm xã hội để có thể yên tâm hơn khi làm các thủ tục.

Chế độ bảo hiểm xã hội sau khi nghỉ việc

Người lao động sau khi nghỉ việc cần phải tìm hiểu thật kỹ quy định của luật bảo hiểm xã hội để có thể biết được các chế độ bảo hiểm xã hội sau khi nghỉ việc mà mình được hưởng là gì. Từ đó có thể làm thủ tục cho hợp lý.

1. Chế độ bảo hiểm thất nghiệp

Nếu trường hợp người lao động làm việc và đóng bảo hiểm từ 12 tháng trở lên trong vòng 36 tháng trước khi nghỉ việc thì người lao động có thể làm thủ tục để hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của bảo hiểm xã hội. Thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp mà người lao động cần làm là thực hiện tại trung tâm giới thiệu việc làm nơi cư trú.

2. Chế độ hưu trí

Đối với người lao động nghỉ việc sau khi đã đến tuổi nghỉ hưu thì chế độ bảo hiểm xã hội sau khi nghỉ việc mà người lao động được hưởng chính là chế độ hưu trí. Người lao động cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đến cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cư trú để có thể thực hiện thủ tục hưởng lương hưu. Lưu ý là trong quá trình người lao động hưởng lương hưu thì họ cũng được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo đúng quy định mà luật bảo hiểm xã hội ban hành.

3. Chế độ bảo hiểm xã hội 01 lần

Sau khi nghỉ việc, nếu như người lao động chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu ay không có ý định tham gia đóng bảo hiểm xã hội ở một công ty nào khác thì họ có thể làm thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội 01 lần sau 01 năm nghỉ việc. Dối với thủ tục để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần thì người lao động cần lưu ý là liên hệ đến cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cư trú để thực hiện các thủ tục cần thiết. Ngoài ra thì mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần còn tùy thuộc vào thời gian đóng bảo hiểm xã hội là trước năm 2014 hay sau năm 2014 để có hệ số bảo hiểm xã hội tương ứng.

Như vậy, các chế độ bảo hiểm xã hội sau khi nghỉ việc là một trong những điều rất quan trọng mà người lao động phải tìm hiểu cho thật kỹ. Việc người lao động tham gia bảo hiểm xã hội là để đảm bảo quyền lợi của mình một cách tốt nhất.