Làm đẹp

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Chế độ thai sản đối với nam

Chế độ thai sản đối với nam

Hiện nay, luật bảo hiểm xã hội đã quy định chế độ thai sản đối với nam. Điều này đã khiến người lao động rất vui mừng bởi chính chế độ này đã mang đến cho lao động nam nhiều quyền lợi hơn trước.Đặc biệt là các chế độ khi tham gia bảo hiểm xã hội giữa lao động nam và lao động nữ đang dần có sự bình đẳng hơn trước nhiều.

Sự phát triển của dịch vụ bảo hiểm xã hội đang là một trong những điều kiện để giúp cho người tham gia bảo hiểm xã hội có được sự hỗ trợ một cách tốt nhất.Chính vì thế mà khi có bất cứ khó khăn nào về vấn đề liên quan đến bảo hiểm xã hội thì người tham gia bảo hiểm xã hội đã lựa chọn dịch vụ này để gửi gắm niềm tin.

Chế độ thai sản đối với nam

Nếu nói rằng chế độ thai sản đối với nam mà luật bảo hiểm xã hội ban hành là một điểm mới trong chế độ bảo hiểm xã hội mà lao động nam được hưởng thì đó cũng là điều đúng. Bởi từ xưa đến nay thì chế độ này chỉ có lao động nữ mới được hưởng. Còn lao động nam thì không thuộc diện hưởng chế độ thai sản. Mặc dù việc tham gia bảo hiểm xã hội của lao động nam và nữ là như nhau.

Khi ban hành chế độ thai sản đối với nam thì cơ quan bảo hiểm xã hội đã cân nhắc đến yếu tố công bằng và bình đẳng mà lao động nam  cần được hưởng khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại nơi làm việc. Tuy chế độ thai sản mà lao động nam được hưởng chỉ là mấy ngày nghỉ để chăm sóc vợ và trợ cấp 02 tháng lương cơ sở cho mỗi người con  nhưng nó cũng đã phần nào bù đắp được một chút khó khăn cả về thời gian và kinh tế cho lao động nam khi có vợ sinh con mà vợ không tham gia bảo hiểm xã hội.

Hơn thế nữa thì để có thể thực hiện triển khai chế độ thai sản đối với nam thì cơ quan bảo hiểm xã hội đã phải có rất nhiều cân nhắc về quỹ bảo hiểm xã hội và các vấn đề khác để có thể giúp cho lao động nam cũng có được một ít quyền lợi cho mình khi tham gia bảo hiểm xã hội. So với trước đây thì việc cho lao động nam hưởng chế độ thai sản chính là một bước thể hiện sự đổi mới của cơ quan bảo hiểm xã hội Việt Nam. Sự công bằng và bình đẳng này đã thực sự mang lại niềm tin cho người tham gia bảo hiểm xã hội để họ có thể yên tâm hơn khi tham gia đóng nộp vào quỹ này để có được sự hỗ trợ một cách tốt nhất.

Có thể nói, khi ban hành chế độ thai sản đối với nam thì đó chính là sự thay đổi mới và mang đến một cái nhìn mới trong việc hưởng các chế độ của người lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội được công bằng và bình đẳng hơn rất nhiều.