Trang chủ » Chính sách hỗ trợ nhà nước trong việc mua máy gặt đập liên hợp

Chính sách hỗ trợ nhà nước trong việc mua máy gặt đập liên hợp

(Ngày đăng: 23-09-2016 09:59:02)
Với giá mua các máy gặt đập liên hợp Kubota khá cao cho nên để có thể đáp ứng được nhu cầu sử dụng trong những mùa gặt nhà nước đã tạo điều kiện hỗ trợ cho những người nông dân trong việc mua máy.

Chính sách hỗ trợ nhà nước trong việc mua máy gặt đập liên hợp

Nhận thấy việc đưa có giới hóa vào trong sản xuất có thể mang lại hiệu quả cao hơn so với thực hiện phương pháp thủ công khá nhiều, cho nên nhà nước đang phát động phong trào sử dụng các thiết bị công nghệ máy móc trong việc phục vụ người nông dân. Tuy nhiên việc khuyến kích đưa những sản phẩm máy vào nông nghiệp vẫn còn khá hạn chế do chi phí bán ra những máy công nghiệp như vậy khá cao, cho nên nhà nước không đủ điều kiện để có thể tặng cho những tỉnh khác.

Do vậy để có thể nâng cao hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp cũng giảm bớt việc thực hiện thủ công đi nhằm tăng năng suất sản lượng công việc cho nên nhà nước đang tạo điều kiện cho việc hỗ trợ vay vốn cho việc đầu tư nông nghiệp,  hầu hết các tỉnh trồng lúa nước hiện nay đều được nhà nước tạo các chính sách ưu đãi khuyến kích bà con có thể đưa máy gặt đập liên hợp vào trong sản xuất nhằm giải phóng sức lao động, cũng như giảm chi phí thuê nhân lực hạn chế việc thu hoạch lúa chậm trễ do việc thiếu nhân lực thường xuyên xảy ra.

Đồng thời với những mùa thu hoạch lúa sớm người dân cũng không cần phải quá lo lắng cho việc tìm kiếm công nhân để mà làm, với cuộc sống càng hiện đại như ngày nay thì hầu hết những người dân cũng đã bắt đầu hạn chế trong công việc đồng án mà họ chuyển sang kinh doanh khá nhiều cho nên để có thể bổ sung nhưng nhân lực cho việc lao động nông nghiệp người ta đã bắt đầu chuyển sang sử dụng việc đưa các máy móc vào áp dụng cho nông nghiệp khá nhiều.

Để có thể phát huy về số lượng máy có thể đáp ứng đủ cho mùa gặt mà nhà nước đã tạo mọi điều kiện cho người dân vay vốn với lại xuất thấp để có thể mua được máy, hạn chế những tình trạng lúa chính quá nhiều nhưng không có máy gặt.