Làm đẹp

Thông tin doanh nghiệp

RSS

Công ty sản xuất gạch terrazzo

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã nhận được bộ hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của CTCP gạch terrazzo Xây dựng Điện Vneco 2.

CTCP Xây dựng Điện Vneco 2 có vốn điều lệ là 18,6 tỷ đồng (Cổ đông nhà nước: 31,45%, cổ đông trong và ngoài công ty: 68,55%) xin đăng ký niêm yết toàn bộ 1,86 triệu cổ phiếu.

Công ty sản xuất gạch terrazzo

Địa chỉ trụ sở chính đặt tại số 13, Mai Hắc Đế, Phường Quán Bàu, Tp. Vinh, Tỉnh Nghệ An.

Ngành nghề kinh doanh gạch Terrazzo chính bao gồm: Xây lắp các công trình điện năng (hệ thống lưới điện và trạm biến áp đến 500KV, các công trình nguồn điện); Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp , giao thông, thủy lợi, công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị; Sản xuất gạch terrazzo mua bán các loại vật liệu xây dựng (gạch Block, gạch Terrazzo, gạch Daramic)...

Trên sàn hiện có "4 cổ phiếu Vneco" đang niêm yết là Tổng CTCP Xây dựng điện Việt Nam - Vneco (VNE), CTCP Xây dựng điện Vneco 1 (VE1), CTCP Xây dựng điện Vneco 9 (VE9) và CTCP Chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM (SSM).