Trang chủ » CTCP Xây dựng Điện Vneco 2 nộp hồ sơ đăng ký niêm yết giá gạch terrazzo

CTCP Xây dựng Điện Vneco 2 nộp hồ sơ đăng ký niêm yết giá gạch terrazzo

(Ngày đăng: 14-11-2016 16:27:53)
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã nhận được bộ hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của công ty gạch terrazzo sau:

Tên công ty: CTCP Xây dựng Điện Vneco 2

+ Địa chỉ trụ sở chính: Số 13, Mai Hắc Đế, Phường Quán Bàu, Tp. Vinh, Tỉnh Nghệ An.

+ Điện thoại : (84-383) 842195 Fax : (84-383) 840944

+ Vốn điều lệ: 18.611.410.000 đồng

+ Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết: 1.861.141 CP

+ Tổng giá trị niêm yết: 18.611.410.000 đồng

+ Cơ cấu sở hữu: Cổ đông nhà nước: 31,45%, cổ đông trong và ngoài công ty: 68,55%

CTCP Xây dựng Điện Vneco 2 nộp hồ sơ đăng ký niêm yết giá gạch terrazzo

CTCP Xây dựng Điện Vneco 2 nộp hồ sơ đăng ký niêm yết giá gạch terrazzo

+ Ngành nghề kinh doanh gạch terrazzo :

Xây lắp các công trình điện năng (hệ thống lưới điện và trạm biến áp đến 500KV, các công trình nguồn điện); Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp , giao thông, thủy lợi, công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị; Sản xuất mua bán các loại vật liệu xây dựng (gạch Block, gạch Terrazzo, gạch Daramic); Các sản phẩm gạch terrazzo bê tông; Khai thác đá; Gia công, chế tạo vật tư, phụ kiện phục vụ cho xây lắp các công trình điện; Sản xuất các thiết bị cơ khí, cột thép; Mua bán vật tư thiết bị điện; Thí nghiệm hiệu chỉnh các thiết bị, phụ kiện điện trong quá trình cây dựng các công trình điện; Tư vấn đầu tư, tư vấn xâu dựng (bao gồm lập và thẩm định các dự án đầu tư, tư vấn quản lý dự án; Tư vấn khảo sát công trình xây dựng; Đầu tư kinhd oanh nhà, dịch vụ nhà đất; Mua bán hàng trang trí nội thất, ngoại thất; Tư vấn thiết kế quy hoạch, thiết kế công trình; Tư vấn giám sát công trình dân dụng, công nghiệp gạch terrazzo.