Làm đẹp

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Đảm bảo điều gì khi thành lập doanh nghiệp kiểm toán

Đảm bảo điều gì khi thành lập doanh nghiệp kiểm toán

Hiện nay, các doanh nghiệp kiểm toán là thành phần quan trọng giúp kiểm tra, cân bằng và đối chiếu sổ sách, báo cáo tài chính cho các doanh nghiệp. Kiểm toán đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế nói chung và cho các doanh nghiệp nói riêng.

Bạn có biết để thành lập doanh nghiệp kiểm toán cần hội đủ những yếu tố gì hay không? Nếu quan tâm đến việc này hãy tham khảo bài viết sau đây của chúng tôi nhé.

Muốn thành lập và hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán doanh nghiệp cần phải đăng ký một trong những hình thức sau: là doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH 2 thành viên trở nên, công ty hợp doanh. Ngoài những loại hình này thì không được phép đăng ký ngành nghề kiểm toán.

Số lượng nhân viên kiểm toán phải đạt từ 5 trở lên, và bắt buộc phải có giấy phép hành nghề, trong đó 2 thành viên góp vốn cũng cần phải có kinh nghiệm hành nghề và có giấy phép hoạt động trong lĩnh vực này mới được thành lập doanh nghiệp. Hơn nữa, người chủ doanh nghiệp cần phải có đầy đủ quyền công dân, không vi phạm pháp luật hay nằm trong những đối tượng cấm.

Tất cả các doanh nghiệp kiểm toán cần phải được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định mới được phép hoạt động, còn không có là hoạt động chui sẽ bị xử lý nghiêm. Không chỉ ngành kiểm toán mà tất cả mọi ngành nghề đều yêu cầu có giấy phép hoạt động.

Theo quy định, mỗi ngành nghề đều cần phải có nguồn vốn điều lệ để duy trì hoạt động cho doanh nghiệp và với ngành kiểm toán cũng vậy. Tuy không bắt buộc nguồn vốn pháp định nhưng đơn vị cần đảm bảo duy trì đủ để đảm bảo cho các hoạt động và sự phát triển sau khi thành lập doanh nghiệp giá rẻ.

Những nhân viên kiểm toán hoạt động trong doanh nghiệp cần phải thực hiện và tuân thủ theo các quy định của pháp luật. Phải hành nghề trung thực, khách quan không được phép làm trái pháp luật để thu lợi cho doanh nghiệp và bản thân mình.

Nhìn chung, thành lập doanh nghiệp kiểm toán đang nhận được sự khuyến khích của Nhà nước nên khá đơn giả trong việc hoàn tất các thủ tục. Thế nhưng, cũng cần phải đảm bảo các tiêu chí trên thì mới được cơ quan chức năng thông qua hồ sơ thành lập.