Làm đẹp

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Điều kiện cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu

Điều kiện cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu

Để có thể đảm bảo đủ điều kiện cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu không phải là điều đơn giản. Đây là loại hình kinh doanh có điều kiện nên nó cũng chịu sự quản lý rất nghiêm ngặt của pháp luật đối với việc tiến hành hoạt động kinh doanh.

Ngày nay, dịch vụ thành lập doanh nghiệp đang là một trong những lựa chọn rất được nhiều người ưa chuộng. Đó chính là do dịch vụ này đã mang đến sự hài lòng về chất lượng dịch vụ và cả sự nhiệt tình của đội ngũ chuyên viên tại đây.

  Điều kiện cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu

Với ngành nghề kinh doanh xăng dầu thì khi bạn muốn có được giấy phép kinh doanh thì bạn phải đảm bảo là đáp ứng được các điều kiện cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu được đầy đủ. Vậy, những điều kiện đó là gì?

1. Chủ thể kinh doanh

Chủ thể kinh doanh của doanh nghiệp phải được cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận kinh doanh xăng dầu. Nếu là hoạt động kinh doanh buôn bán , kho, càng thì chủ thể kinh doanh bắt buộc phải thành lập doanh nghiệp.

2. Điều kiện cơ sở vật chất

- Trên đất liền thì phải đảm bảo các thiết kế theo đúng quy định của pháp luật và được cấp giấy phép xây dựng theo quy định.

- Trên sông hay biển thì ngoài việc thiết kế theo quy định mà pháp luật ban hành còn phải đảm bảo được tính kiên cố và phải được cấp phép lưu hành, đảm bảo an toàn cháy nổ hiệu quả nhất.

3. Trình độ chuyên môn

Để đảm bảo điều kiện cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu thì cơ sở kinh doanh cũng phải đảm bảo được trình độ chuyên môn , nghiệp vụ của cán bộ và nhân viên đúng theo quy định mà pháp luật yêu cầu như: trình độ, kiến thức về an toàn phòng cháy chữa cháy, …

4. Điều kiện về sức khỏe

Để được làm việc tại cơ sở kinh doanh xăng dầu thì nhân viên của cơ sở phải có giấy chứng nhận đảm bảo sức khỏe do cơ quan ý tế quận/huyện cấp. Ngoài ra thì cứ định kỳ hằng năm, cơ sở kinh doanh phải tổ chức khám sức khỏe cho cán bộ, nhân viên theo quy định.

5. Điều kiện về bảo việc môi trường, chống cháy nổ

Việc kinh doanh xăng dầu của cơ sở, doanh nghiệp phải đảm bảo không làm ô nhiễm đến môi trường sống xung quanh bằng bất cứ hình thức nào. Ngoài ra thì cơ sở kinh doanh xăng dầu cũng phải đảm bảo được các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy trong quá trình hoạt động kinh doanh của mình một cách tốt nhất và hiệu quả nhất.

Có thể nói là để đủ điều kiện cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu thì ngoài việc đảm bào đầy đủ các giấy tờ pháp lý ra thì bạn cần phải đảm bảo được các điều kiện trên đây. Có như vậy thì việc xin giấy phép mới được thuận lợi và hợp pháp.