Làm đẹp

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử

Đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử

Đến bây giờ, khi mà hóa đơn điện tử đã chính thức áp dụng từ ngày 1/1/2018 đối với các đối tượng doanh nghiệp thì việc sử dụng hóa đơn điện tử đã trở thành một trong những vấn đề rất quan trọng mà các doanh nghiệp còn chưa nắm rõ. Đặc biệt là việc các đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định là những loại hình doanh nghiệp nào?

Hóa đơn điện tử giá rẻ là một trong những loại hình hóa đơn được doanh nghiệp đánh giá rất cao về hiệu quả kinh tế và chất lượng trong quá trình sử dụng.Không chỉ thuận tiện mà còn có thể giúp doanh nghiệp nâng cao chất lượng dịch vụ rất tốt.

Đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử

Với nhiều doanh nghiệp thì việc sử dụng hóa đơn điện tử đã trở thành một trong những vấn đề đáng quan tâm trong thời gian gần đây. Đặc biệt là việc đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử gồm những đối tượng doanh nghiệp nào? Đây là điều mà không phải là doanh nghiệp nào cũng nắm được đối với quy định áp dụng hóa đơn điện tử mà Bộ Tài Chính ban hành.

Đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định của Bộ Tài Chính bao gồm:

- Thứ nhất là các doanh nghiệp đã và đang áp dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp trong hoạt động mua bán, giao dịch thì đến ngày 1/1/2018 vẫn tiếp tục áp dụng hóa đơn điện tử như cũ.

- Thứ hai là các doanh nghiệp có giao dịch điện tử với ngân hàng và cơ quan thuế cũng như đáp ứng được các điều kiện về kinh tế cũng như điều kiện về chữ ký điện tử và các hệ thống máy móc sẽ tiến hành áp dụng việc sử dụng hóa đơn điện tử vào hoạt động giao dịch mua bán của doanh nghiệp.

- Thứ ba là các doanh nghiệp trước ngày 1/1/2018 đã sử dụng hóa đơn in từ hệ thống máy tính và doanh nghiệp đó có mã số thuế thì sau ngày 1/1/2018 phải áp dụng hóa đơn điện tử vào giao dịch, mua bán của mình.

- Thứ tư là các doanh nghiệp khi mới thành lập nhưng không chọn sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và cũng không có ý định mua hóa đơn tự in của cơ quan thuế thì có thể sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp tính từ ngày 1/1/2018.

Như vậy thì các đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử cần phải biết được là việc sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định sẽ có hai loại là hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và hóa đơn điện tử của doanh nghiệp. Tùy theo điều kiện của từng doanh nghiệp khác nhau để có thể lựa chọn sử dụng loại hóa đơn điện tử nào cho phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mình. Từ đó có thể giúp cho doanh nghiệp có được điều kiện kinh doanh thuận lợi nhất.