Làm đẹp

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Trang điểm
  • Dự án ADB5 sẽ hoàn thành trước kế hoạch

Dự án ADB5 sẽ hoàn thành trước kế hoạch

Tăng cường quản lý thủy lợi và cải tạo hệ thống thủy nông (ADB5) là dự án sử dụng nguồn vốn ODA. Theo tiến độ, dự án sẽ hoàn thành và đóng khoản vay vào tháng 6/2016.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện các tiểu dự án đến nay hoàn thành hơn 50% tiến độ và dự kiến các hợp đồng đã trao sẽ vượt kế hoạch ít nhất 5 tháng.

Theo Ban Quản lý Trung ương các dự án thủy lợi (CPO), dự án ADB5 bao gồm 3 hợp phần: Xây dựng cơ sở đào tạo mới của ĐH Thủy lợi tại huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên; Xây dựng và nâng cấp cơ sở hạ tầng tưới tiêu hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải; Tăng cường năng lực cung cấp dịch vụ hệ thống Bắc Hưng Hải, bao gồm hệ thống giám sát điều khiển và thu thập số liệu (SCADA) và khu tưới mẫu tại Gia Bình, Bắc Ninh.

Với tổng giá trị đầu tư lên đến hơn 150 triệu USD, dự án ADB5 có mục tiêu tăng số lượng kỹ sư và kỹ thuật viên có năng lực trong lĩnh vực nông nghiệp liên quan đến quản lý nước thông qua việc mở rộng cơ sở hạ tầng và các thiết bị, tài liệu và phương pháp giảng dạy ở trường ĐH Thủy lợi;

Cải thiện cung cấp dịch vụ trong hệ thống Bắc Hưng Hải thông qua cải thiện điều hành và quản lý, xây dựng cơ sở hạ tầng mới và nâng cấp cơ sở hạ tầng các hệ thống thủy nông hiện có.

Tiểu dự án Trạm bơm Nghi Xuyên thuộc Hợp phần 2 của dự án. Đây là một trong những trạm bơm lớn của ngành thủy lợi với tổng mức đầu tư hơn 440 tỷ đồng.
Trạm bơm có nhiệm vụ tiêu úng cho 8.274ha thuộc tiểu vùng Châu Giang, Khoái Châu (Hưng Yên). Với 11 tổ máy trục đứng công suất 18.000m3/giờ/tổ máy do CPO trực tiếp làm chủ đầu tư, dự án này được đăng ký Công trình đạt Giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam.

Với Hợp phần tăng cường năng lực cho các đơn vị cung cấp dịch vụ ở Bắc Hưng Hải, theo ông Phạm Đình Văn, Phó Ban CPO kiêm GĐ Ban quản lý dự án ADB5, dự án sẽ tăng cường năng lực cho các tổ chức quản lý nước trên toàn bộ hệ thống Bắc Hưng Hải, bao gồm tăng cường năng lực và thiết lập một hệ thống SCADA.

Ngoài ra, ở Hợp phần thi công và nâng cấp cơ sở hạ tầng tưới tiêu trong hệ thống Bắc Hưng Hải, Dự án sẽ tài trợ xây dựng 8 trạm bơm mới và sửa chữa nâng cấp 2 trạm bơm cũ trong hệ thống phục vụ các mục đích tưới, tiêu.

Sự đầu tư này sẽ làm tăng năng lực tưới lên 13,2 m3/giây phục vụ khoảng 11.220 ha cho vùng Gia Thuận tỉnh Bắc Ninh; tăng năng lực tiêu lên 135,2 m3/giây, đáp ứng yêu cầu ngày một gia tăng tới năm 2015, và phục vụ gần 35.000 ha.

Thông qua đó, nhu cầu tưới sẽ được cải thiện ở mức 18% trong khu vực nông nghiệp Bắc Hưng Hải và năng lực tiêu sẽ được cải thiện 50%. Nhờ đó, năng suất lúa sẽ tăng 9% và mật độ canh tác tăng từ 209% năm 2008 lên 224% vào cuối giai đoạn thực hiện dự án, năm 2016.

Đến thời điểm này, theo CPO, dự án ADB5 cơ bản hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu và đã tiết kiệm được hơn 260 tỷ đồng từ việc đấu thầu cạnh tranh, trong đó gói thầu lớn nhất của dự án là gói 07-ĐHTL (giá trị dự toán 697 tỷ đồng) đã hoàn thành công tác đấu thầu và trao hợp đồng.

Các gói thầu thiết bị trạm bơm hiện đã trao hợp đồng được 7 gói thầu. Giá trị hợp đồng toàn dự án đã trao đạt hơn 2.018 tỷ đồng, tương đương 96 triệu USD, giá trị giải ngân đạt 929 tỷ đồng, tương đương 44 triệu USD.

“Một số tiểu dự án trạm bơm đã được triển khai thực hiện với khối lượng thi công đạt trên 50%. Còn lại các hợp phần khác đang triển khai đạt và vượt tiến độ. Chúng tôi cho rằng, dự án sẽ hoàn thành trước kế hoạch khoảng 5-6 tháng so với mốc thời gian 30/6/2016”, ông Văn cho biết.