Làm đẹp

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chăm sóc da
  • Giúp vốn cho các hộ nghèo xã Xuân Thọ 1

Giúp vốn cho các hộ nghèo xã Xuân Thọ 1

Thực hiện Kế hoạch số 68-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai mô hình “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo”

Thực hiện Kế hoạch số 68-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai mô hình “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo”, sáng 14/8, Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp với Đảng ủy, UBND xã Xuân Thọ 1 (TX Sông Cầu) trao 21 triệu đồng cho 2 hộ nghèo trong xã, gồm: hộ ông Lê Tấn Hùng và hộ bà Nguyễn Thị Phấn.

Giúp vốn cho các hộ nghèo xã Xuân Thọ 1

Trong đó, hộ ông Hùng được cho mượn 16 triệu đồng để nuôi bò, hộ bà Phấn được cho mượn 5 triệu đồng để buôn bán nhỏ. Thời gian cho mượn vốn từ 1 đến 2 năm, sau đó sẽ thu hồi lại và xem xét có hình thức hỗ trợ tiếp theo phù hợp với điều kiện thực tế để các hộ thoát nghèo bền vững.

Ngoài ra, Ban Nội chính Tỉnh ủy còn trao tiền hỗ trợ đỡ đầu cho 4 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi em 1 triệu đồng để trang trải các khoản chi phí trong năm học mới 2014-2015. Đây là những học sinh được Ban Nội chính Tỉnh ủy nhận đỡ đầu đến khi các em tốt nghiệp THPT. Số tiền trên do cán bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy đóng góp.

Nhân dịp này, Ban Nội chính Tỉnh ủy tặng hơn 100 đầu sách để bổ sung vào Tủ sách pháp luật của xã Xuân Thọ 1.