Trang chủ » Hạn chế học sinh bỏ học vì khó khăn về kinh tế hoặc học yếu

Hạn chế học sinh bỏ học vì khó khăn về kinh tế hoặc học yếu

(Ngày đăng: 15-08-2014 14:44:12)
Sở GD-ĐT Phú Yên vừa triển khai việc thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trong trường học năm học 2014-2015.

Theo đó, 3 nội dung hoạt động chính của ngành GD-ĐT về công tác này trong năm học 2014-2015, đó là truyền thông, giáo dục, nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em cho học sinh, cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, phụ huynh, cơ sở trợ giúp trẻ em; nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tổ chức thực hiện một số chương trình, hoạt động cụ thể về công tác này.

 

Sở GD-ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục tạo điều kiện cho trẻ em, học sinh đi học đúng độ tuổi và hạn chế tình trạng học sinh bỏ học vì khó khăn về kinh tế hoặc học yếu kém. Đồng thời phòng, chống tình trạng học sinh bị bạo lực, xâm hại, bóc lột, đảm bảo an toàn cho học sinh trong trường học và trên đường đi học. Các trường xây dựng và hình thành mô hình Văn phòng tư vấn, điểm tư vấn hoặc công tác xã hội tại trường để cung cấp, giới thiệu dịch vụ tư vấn tâm lý cho học sinh.

 

Được biết, năm học 2013-2014, toàn tỉnh có 1.290 học sinh bỏ học, trong đó, cấp THCS có 511 học sinh; THPT có 779 học sinh. Riêng cấp tiểu học không có học sinh bỏ học. Học sinh bỏ học chủ yếu do điều kiện kinh tế khó khăn hoặc học yếu.