Làm đẹp

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Hiểu sao về thuế TNCN đối với chủ doanh nghiệp tư nhân

Hiểu sao về thuế TNCN đối với chủ doanh nghiệp tư nhân

Vấn đề về thuế TNCN đối với chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn luôn khiến nhiều người phải thắc mắc. Không biết liệu chủ doanh nghiệp tư nhân có phải chịu thuế này hay không? Quy định của pháp luật như thế nào đối với vấn đề này.

Doanh nghiệp tư nhân hay bất cứ loại hình doanh nghiệp nào khác thường gặp nhiều khó khăn trong việc làm thủ tục hay là các vấn đề liên quan đến thuế doanh nghiệp. Điều này sẽ được giải quyết khi chọn dịch vụ thành lập doanh nghiệp chúng tôi.

Hiểu sao về thuế TNCN đối với chủ doanh nghiệp tư nhân

Nói đến vấn đề thuế TNCN đối với chủ doanh nghiệp tư nhân thì không ít người còn chưa hiểu là liệu pháp luật quy định như thế nào đối với vấn đề này. Liệu chủ doanh nghiệp tư nhân chịu thuế như thế nào mới được xem là hợp pháp?

Nếu như các loại hình doanh nghiệp khác thì trong quá trình kinh doanh, lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ bị đánh thuế TNDN. Khi lợi nhuận đó được chia cho các thành viên hay cổ đông thì các thành viên , cổ đông đó phải chịu thuế TNCN theo quy định. Vậy còn với doanh nghiệp tư nhân thì sao? Việc tính thuế TNCN đối với chủ doanh nghiệp tư nhân sẽ được quy định như thế nào?

Thuế với doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân khác với các loại hình doanh nghiệp khác ở chỗ là nó không có tư cách pháp nhân và cũng không có sự độc lập với chủ sở hữu của nó. Có nghĩa là tài sản của doanh nghiệp tư nhân cũng chính là tài sản của chủ doanh nghiệp và ngược lại. Vì thế cho nên, thuế đánh vào doanh nghiệp tư nhân cũng có sự khác biệt hơn so với các loại hình doanh nghiệp khác. Cụ thể như sau:

- Lợi nhuận trong kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân sẽ bị đánh thuế TNDN. Lợi nhuận sau thuế này khi chuyển đến chủ doanh nghiệp tư nhân thì sẽ không bị đánh thuế TNCN. Vì sao vậy? Bởi doanh nghiệp tư nhân là tài sản của chủ doanh nghiệp. Khi đánh thuế TNDN cũng có nghĩa là đánh thuế vào lợi ích của chủ doanh nghiệp. Nếu lợi nhuận sau thuế lại tiếp tục bị đánh thuế TNCN thì chẳng phải là chủ doanh nghiệp tư nhân sẽ chịu 2 lần thuế cho một khoản lợi nhuận hay sao? Như vậy thì không công bằng chút nào đối với việc thành lập doanh nghiệp tư nhân so với các loại hình doanh nghiệp khác.

Lợi thế của doanh nghiệp tư nhân

Không chỉ là không bị đánh thuế TNCN đối với chủ doanh nghiệp tư nhân mà chủ sở hữu này cón được toàn quyền quyết định đối với lợi nhuận có được từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp có thể sử dụng nguồn lợi đó vào mục đích chi tiêu cá nhân hay là đầu tư kinh doanh đều được. Hiệu quả mà việc lựa chọn hoạt động với hình thức doanh nghiệp tư nhân là rất lớn nếu bạn biết cách chủ động trong việc kinh doanh của mình.

Ngoài ra thì chủ doanh nghiệp cũng có toàn quyền quyết định đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mình. Đây là điều mà bất cứ ai khi hoạt động kinh doanh cũng mong muốn có được.

Như vậy, vấn đề thuế TNCN đối với chủ doanh nghiệp tư nhân đã được chúng tôi làm rõ qua bài viết trên. Hy vọng là nó có thể giúp cho bạn nắm được các thông tin này được đầy đủ và chính xác nhất theo quy định của pháp luật.