Trang chủ » Huấn luyện an toàn lao động làm nhiều hiệu quả chẳng bao nhiêu

Huấn luyện an toàn lao động làm nhiều hiệu quả chẳng bao nhiêu

(Ngày đăng: 24-10-2016 09:06:39)
Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động là một trong những nội dung bắt buộc của việc bảo vệ người lao động, nhằm cung cấp kiến ​​thức và kỹ năng để đảm bảo an toàn sức khoẻ và đời sống cho người lao động (nhân viên), xử lý tình huống trong quá trình sản xuất …

Tuy nhiên, kết quả của công tác này so với yêu cầu thực tế vẫn là một khoảng cách lớn. Thời gian đào tạo huấn luyện an toàn vệ sinh lao động là xa vời so với yêu cầu thực tế. Và các doanh nghiệp luôn trong tâm lý chờ thông báo mới đi huấn luyện an toàn.

Tìm hiểu tại một số doanh nghiệp nhỏ, sản xuất hàng bán lẻ chuyên biệt, chế biến các loại gỗ, sắt, thép ... có đăng ký kinh doanh khác, chúng tôi nhận được câu trả lời: Không rõ huấn luyện an toàn vệ sinh lao động là gì! Theo tất cả các doanh nghiệp, lý do họ sẽ không để nhân viên đi tham gia tập huấn, vì các nhân viên của họ là người lao động chủ yếu theo mùa, trả theo ngày làm việc.

Họ không biết rằng, theo Điều 102, Bộ luật Lao động quy định: trước khi nhận công việc, người lao động, kể cả người học nghề phải được hướng dẫn, đào tạo huấn luyện an toàn vệ sinh lao động lần đầu và huấn luyện định kỳ ít nhất mỗi năm một lần, thời gian đào tạo ít nhất 2 ngày; công việc của nhân viên có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động, phải tham gia huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, được kiểm tra, và cấp giấy chứng nhận trước khi nhận công việc, thời gian đào tạo ít nhất 3 ngày ... Các chủ nhà máy đã không biết rằng, chính họ phải trải qua các khóa đào tạo, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động ngay từ khi bắt đầu sản xuất.

Theo số liệu tổng hợp của các đơn vị tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động trong khu vực, trong năm 2015, tổng số lao động (nhóm 3, 4) được học thông qua đào tạo là 11 251 người và số lượng người làm việc trong quản lý (nhóm 1, 2) được đào tạo chỉ 761 người.

Trong khi đó, theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, có gần 15.000 doanh nghiệp lớn, nhỏ sản xuất kinh doanh trên toàn thành phố. Như vậy, trung bình gần 20 doanh nghiệp mới chỉ có 1 doanh nghiệp cho quản lý đi đào tạo và doanh nghiệp có hàng trăm, hàng ngàn công nhân thì chỉ có một nhân viên được trải qua khóa huấn luyện an toàn.