Trang chủ » Huấn luyện xử lý rác thải y tế an toàn

Huấn luyện xử lý rác thải y tế an toàn

(Ngày đăng: 13-02-2017 14:11:25)
Ngành y tế là một trong những ngành quan trọng nhất hiện nay, ngành này có nhiệm vụ khám chữa bệnh cho mọi người. Nhưng đồng thời ngành này đòi hỏi nghiêm ngặt về an toàn cao không những trong việc khám chữa bệnh mà còn trong các việc xử lý rác thải y tế.

Rác thải y tế là những chất thải rắn, lỏng, khí được thải ra tại các cơ sở y tế bao gồm chất thải y tế nguy hại và chất thải thông thường. Chất thải y tế nguy hại là những chất thải chứa các yếu tô nguy hại đến sức khoẻ con người và môi trường như dễ lây nhiễm, gây ngộ độc, phóng xạ, dễ cháy nổ, dễ an mòn, hoặc các nguy cơ độc hại khác nếu không được xử lý an toàn. Do đó trong các bệnh việc người thường phân loại rác thải ra để có các biện pháp xử lý an toàn. Tuy nhiên để làm được điều đó thì ngay cả những người xử lý rác cũng cần được huấn luyện an toàn.

Để xử lý rác thải y tế an toàn đầu tiên người ta sẽ phân loại ra ra cơ bản có hai loại là rác thông dụng và rác nguy hai, rác nguy hại được chia thành từng nhóm nhỏ như là rác lây nhiễm, phóng xạ, chất hoá học nguy  hại và bình áp suất. Trong từng nhóm nhỏ sẽ được tiếp tục chia làm nhiều loại như là rác lây nhiễm được chia làm bốn loại: vật sắt nhọn, không sắt nhọn, chất lây nhiễm cao, chất giải phẩu. Nhóm chất hoá học gây hại: dược phẩm hết hạn, kém chất lượng, chất chứa các kim loại nặng, chất độc tế bào, chất hoá học nguy hại trong y tế. Nhóm chất phóng xạ các chất rắn, lỏng, khí phát sinh trong quá trình làm việc. Chất thải thông thường bao gồm các chất thải phát sinh trong buồng bệnh, trừ buồng cách ly, trong hành chánh, ngoại cảnh, hoạt động y tế. Sau khi phân loại các chất thải cho chúng vào các túi đựng có màu khác nhau( ghi nhãn nếu quên) để phân biệt chúng và xử lý chúng hợp lý. Sau khi phân loại thu gom chúng đưa chúng đến nơi an toàn, không để rác thải nguy hại chung với rác thải thông thường dễ gây lây lan các nguồn chất nguy hại. Sau khi vận chuyện đên nơi xử lý tuỳ theo từng loài từng nhóm rác thải mà có các qui trinh xử lý riêng, đối với rác thải có nguy cơ lây nhiểm cao cần khử trùng, đốt cháy hoặc chôn tại các hầm chuyên dung. Chất hoá học nguy hại có thể trả lại noi sản xuất, chôn cất, thiêu đốt, tác ngác thành phần nguy hại ra. Bình áp suất trả lại nơi sản xuất hoặc chôn cất. Đối với chất phóng xạ thì phải xử lý theo các qui định của nhà nước về chất phóng xạ. Người xử lý rác thải nguy hại phải mặc đầy đủ các trang bị bảo hộ an toàn, được huấn luyện an toàn lao động chuyên nghiệp hoặc được đào tào trong lĩnh vực này.

Rác thải y tế đặc biệt là rác thải nguy hại tiềm ẩn các nguồn chất độc hại cho con người và môi trường nên việc xử lý phải đảm bảo tuyệt đối an toàn không gây tràn lan các nguồn rác độc hại ra môi trường bên ngoài.