Làm đẹp
Thông tin doanh nghiệp
NEWS  |  TAGS

399B Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM

  • Hỏi đáp
  • Không đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp có bị phạt không?

Không đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp có bị phạt không?

Doanh nghiệp đã đi vào hoạt động được một thời gian, nhưng vào thời gian nào có thể đăng bố cáo thành lập và nếu không đăng có bị phạt hay thực hiện thủ tục pháp lý gì không?

 

Đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp là một trong những bước tiến hành quan trọng và cũng là thủ tục để hoàn tất thủ tục, hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Có thể nói, một trong những thủ tục cần thiết để hoàn tất quá trình đăng ký thành lập doanh nghiệp chính là đăng bố cáo trên Cổng thông tin điện tử Quốc gia. Sau 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận thành lập thì doanh nghiệp cần thực hiện đăng bố cáo với đầy đủ thông tin, thủ tục theo đúng quy định của pháp luật.

Như vậy, trong thời hạn quy định thì doanh nghiệp cần chuẩn bị một số hồ sơ để đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp gồm những thủ tục như sau: tên doanh nghiệp, địa chỉ thuộc trụ sở chính của doanh nghiệp, mục tiêu cùng ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ và nơi đăng ký kinh doanh…

Muốn hoàn tất thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhiên hay bất cứ loại hình, ngành nghề với quy mô như thế nào thì cũng không thể thiếu quá trình đăng bố cáo. Nếu không thực hiện được thì sẽ bị phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với một số trường hợp điển hình như:

Không công bố hoặc công bố thông tin đăng ký kinh doanh không đúng quy định, không thực hiện báo cáo việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân đúng quy định của nhà nước. Không gửi báo cáo về hoạt động của kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định. Ngoài ra, một số trường hợp có thể bị phạt khi không công bố quyết định giải thế hoạt động kinh doanh hoặc không thông báo hoặc là thông báo không đúng thời hạn quy định khi tạm ngừng kinh doanh. Nếu mất giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mà không khai báo cũng bị xử phạt đúng quy định.

Tóm lại, đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp là một trong những bước thủ tục rất quan trọng và cần được thực hiện đúng thời hạn để doanh nghiệp hơn động ổn định, tránh bị phạt và mất nhiều thời gian.