Làm đẹp

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Kiểm định an toàn thiết bị áp kế hiệu chuẩn

Kiểm định an toàn thiết bị áp kế hiệu chuẩn

Kiểm định an toàn là một hoạt động quan trọng đối với nhiều ngành nghề lĩnh vực hiện nay, các thiết bị bắt buộc phải kiểm định rất nhiều và mỗi thiết bị sẽ có những đặc điểm kiểm định riêng.

 

Theo lý thuyết động học phân tử, nguyên nhân của áp lực là do sự va chạm của các phân tử, độ lớn của áp lực. Là tỷ lệ thuận với số lượng các vụ va chạm trên một đơn vị thời gian của các yếu tố chứa trong một đơn vị diện tích.

Áp lực như vậy là không phân tử nếu và chỉ nếu lượng khí không còn chứa không khí. Áp lực điểm "0" điểm này được gọi là "0" tuyệt đối. giá trị áp lực từ điểm "0" được gọi là áp suất tuyệt đối. Áp suất khí quyển là áp suất tuyệt đối đo ở điều kiện khí quyển.

Điểm "0" thông thường hay "0" điểm tương đối là gì?

Điểm áp lực được lấy làm khuôn áp suất khí quyển được gọi là "0" điểm thông thường hoặc "0" tương đối. Các giá trị áp suất lớn hơn áp suất khí quyển được gọi là áp suất dư thừa và áp kế đo áp suất được biết đến như một sự cân bằng là áp kế. Giá trị của áp suất khí quyển được gọi là áp suất âm và áp kế đo áp lực âm được gọi là chân không kế

Về đơn vị áp suất trong hệ SI là pascal, ký hiệu là Pa, với định nghĩa: pascal là áp lực gây ra trên khu vực bằng phẳng 1 mét vuông của một vuông góc phân bố đều mà tổng là 1 niutơn. Pa là quá nhỏ vì những quy định về đơn vị pháp lý đo được sử dụng ở nước ta cho thanh đơn vị (thanh biểu tượng)

Áp suất hệ thống tiêu chuẩn

Duy trì đơn vị đo áp suất hiện nay thường là loại áp kế như pittông, áp kế hiện số và áp kế là các lò xo có độ chính xác phù hợp.

Phân loại thiết bị đo lường

Có thể phân loại áp lực thiết bị đo lường trong các hình thức áp lực, theo nguyên tắc mức độ hoạt động và độ chính xác.

Theo hình thức áp lực bao gồm các loại sau đây: áp suất khí quyển, áp suất dư thừa, áp suất âm. Tùy thuộc vào loại áp lực mà mọi người sử dụng các thiết bị đo lường khác nhau.

Theo nguyên tắc hoạt động có 5 nhóm áp kế chính: kiểu lò xo, píttông, kiểu chất lỏng, theo nguyên lý điện, liên hợp.

Dựa vào phân loại trên các cơ quan kiểm định an toàn sẽ nhận kiểm định và hiệu chỉnh tất cả các loại áp kế cho phù hợp nhất.