Làm đẹp

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Mức đóng bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp năm 2016 mới nhất

Mức đóng bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp năm 2016 mới nhất

Mức đóng bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp năm 2016 sẽ giúp cho người lao động cũng như người sử dụng lao động nắm chắc được mức đóng bảo hiểm cụ thể mới nhất theo đúng quy định. Để có được những thông tin cụ thể hơn, bài viết mà chúng tôi chia sẻ sau đây sẽ giúp các bạn nắm bắt rõ hơn về thông tin này nhé.

Nếu bạn chưa biết mức đóng bảo hiểm xã hỗi, y tế và thất nghiệp của mình trong năm 2016 là bao nhiêu thì có thể nhờ tới sự hỗ trợ của dịch vụ bảo hiểm xã hội. Dịch vụ này sẽ giải thích và hỗ trợ bạn một cách chính xác và nhanh nhất những vấn để mà bạn đang băn khoăn.

Mức đóng cho bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp năm 2016 có sự thay đổi, cụ thể như sau:

Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp năm 2016

Mức đóng BHXH bắt buộc sẽ lấy mức lương hàng tháng của người lao động để làm căn cứ đóng. Hiện nay, tổng mức đóng BHXH bắt buộc là 26% tiền lương tháng. Trong đó: Người lao động sẽ đóng 8% cho quỹ hưu trí và tử tuất và người dùng lao động sẽ đóng 18% còn lại (đóng 3% cho quỹ đau bệnh, thai sản; đóng vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 1% và 14% đóng cho quỹ hưu trí và tử tuất).
Mức đóng BHXH tự nguyện hàng tháng bằng 22 % mức thu nhập do người tham gia lựa chọn để đóng vào khoản hưu trí và tử tuất.

Mức đóng BHYT bắt buộc: lấy tiền lương tháng làm căn cứ đóng, theo đó, mức đóng cụ thể bằng tỷ lệ % mức tiền lương tháng. Hiện nay tỷ lệ đóng bảo hiểm y tế bắt buộc là 4,5%, trong đó, người lao động đóng 1,5% còn người dùng lao động đóng 3% còn lại.

Mức đóng BHYT tự nguyện: áp dụng mức đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở/tháng. Mức đóng sẽ được chia cấp theo số thành viên trong gia đình tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện, cụ thể:

Người thứ nhất: Đóng bằng 4,5% mức thu nhập cơ sở (= 621.000 đồng/năm)

Người thứ hai: Đóng bằng 70% mức đóng của người thứ nhất (= 434.700 đồng/năm)

Người thứ ba: Đóng bằng 60% mức đóng của người thứ nhất (= 372.600 đồng/năm)

Người thứ tư: Đóng bằng 50% mức đóng của người thứ nhất ( = 310.500 đồng/năm)

Từ người thứ năm trở lên: Đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất (= 248.400 đồng/năm)

Mức đóng BH thất nghiệp: bằng tỷ lệ % mức tiền lương tháng của người lao động. Theo đó, người lao động đóng 1%, người dùng lao động đóng 1% và ngân sách của nhà nước hỗ trợ quỹ BHTN tối đa bằng 1% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BH thất nghiệp.

Như vậy những thay đổi về bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp 2016 đã bổ sung, sửa đổi thêm nhiều chính sách mới có lợi cho người lao động hơn, thu hút nhiều người tham gia bảo hiểm xã hội.
Mức đóng bảo cho hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp năm 2016 như trên có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2016. Hy vọng với bài viết này các bạn đã có cho mình những thông tin hữu ích khi tham gia bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp.