Trang chủ » Ngành thép: Nhiều sức ép tăng trưởng

Ngành thép: Nhiều sức ép tăng trưởng

(Ngày đăng: 28-07-2014 10:29:55)
Năm 2014, ngành thép dự kiến tăng trưởng từ 3- 5%, nhưng chỉ trong 6 tháng đầu năm, tiêu thụ của ngành đã tăng 6,18% so với cùng kỳ năm 2013. Tuy nhiên, ngành thép vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn do giá nguyên liệu đầu vào không ổn định, thép nhập khẩu vẫn tăng cao.

Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm, tổng sản lượng thép và nguyên liệu thép nhập khẩu đã đạt trên 7 triệu tấn, tăng 7,73% so với cùng kỳ năm trước; kim ngạch nhập khẩu đạt trên 4 tỷ USD. Đây là con số đáng báo động vì sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới tiêu thụ và giá bán thép của các doanh nghiệp trong nước.

Trong khi đó, 6 tháng đầu năm, tổng lượng thép tiêu thụ của các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) đạt hơn 2,4 triệu tấn. Tổng sản lượng thép sản xuất và tiêu thụ của các doanh nghiệp trong 6 tháng tăng lần lượt là 108,09% và 108,39% so với cùng kỳ năm trước. Con số này cho thấy, lượng thép tiêu thụ tăng nhiều hơn so với thép sản xuất, do thị trường khó khăn nên các doanh nghiệp chỉ sản xuất cầm chừng, vừa đủ tiêu thụ và gối đầu cho tháng tiếp theo.

Đối với xuất khẩu, tính đến ngày 31/6/2014, lượng thép xuất khẩu toàn ngành gần 1,8 triệu tấn, tăng 23,9%; kim ngạch xuất khẩu 1,47 tỷ USD, tăng 17,78% so với cùng kỳ năm 2013, cho thấy tăng trưởng của ngành thép chủ yếu nhờ vào xuất khẩu, đặc biệt là tôn mạ màu và ống thép.