Làm đẹp

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Trang điểm
  • Nhiều ưu đãi cho Dự án Tổ hợp lọc hóa dầu Nhơn Hội

Nhiều ưu đãi cho Dự án Tổ hợp lọc hóa dầu Nhơn Hội

Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ xin ý kiến về đề nghị của UBND tỉnh Bình Định liên quan đến cơ chế ưu đãi đầu tư Dự án Tổ hợp lọc - hóa dầu Nhơn Hội.

Theo đó, về quan điểm chung, Bộ Tài chính đồng ý chủ trương điều chỉnh, bổ sung Dự án Tổ hợp lọc, hóa dầu Nhơn Hội vào quy hoạch phát triển ngành dầu khí Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025.

Đánh giá đây là dự án có quy mô lớn (25-30 tỷ USD), công nghệ cao, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, tăng thu ngân sách, tạo thêm nhiều việc làm và là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Định cũng như khu vực miền Trung và cả nước, do vậy, trường hợp Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh bổ sung quy hoạch, Bộ Tài chính ủng hộ tỉnh về việc nghiên cứu để ban hành các chính sách ưu đãi áp dụng tương tự như các địa phương khác (Nghi Sơn, Dung Quất, Vũng Rô) nhằm thu hút đầu tư để sớm triển khai dự án.

Theo Bộ Tài chính, dự án thực hiện đầu tư tại Khu kinh tế Nhơn Hội nên được áp dụng ưu đãi thuế suất, thuế thu nhập doanh nghiệp là 10% trong thời gian 15 năm, được miễn thuế 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo. Trường hợp dự án triển khai thực hiện theo đúng cam kết với quy mô đầu tư từ 25-30 tỷ USD, công nghệ cao hoặc đặc biệt thu hút đầu tư thì Bộ thống nhất với đề nghị của tỉnh, trình Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài thời gian áp dụng thuế suất 10% trong 30 năm.

Ngoài ra, do các dự án đầu tư vào Khu kinh tế Nhơn Hội được hưởng các ưu đãi áp dụng đối với địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nên Bộ Tài chính cũng trình Thủ tướng Chính phủ cho phép dự án được giao đất, thuê đất với thời hạn 70 năm.