Làm đẹp

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Những hồ sơ cần chuẩn bị cho việc kiểm định thiết bị áp lực

Những hồ sơ cần chuẩn bị cho việc kiểm định thiết bị áp lực

Kiểm định thiết bị áp lực có vai trò rất quan trọng việc vận hành máy móc cũng như các thiết bị trong các cơ quan, nhà xưởng, khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Việc kiểm định cần có sự chuẩn bị hồ sơ kiểm định một cách tốt nhất cho một quá trình chuyên nghiệp

Chuẩn bị kiểm định thiết bị áp lực là như thế nào?

Chuẩn bị kiểm định thiết bị áp lực: Đầu tiên cần thông báo đến cơ sở kiểm định về kế hoạch cũng như các yêu cầu cụ thể trước khi đưa bình vào kiểm định. Tiếp theo cần thông nhất các biện pháp an toàn trước khi thực hiện quá trình kiểm định. Cuối cùng ở giai đoạn này, cần chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, dụng cụ cũng như các thiết bị trong một qua trình kiểm định lâu dài.

kiểm định thiết bị áp lực

Những hồ sơ cần chuẩn bị cho việc kiểm định các thiết bị áp lực.

Kiểm tra hồ sơ: Dựa vào các chế độ kiểm định thiết bị áp lức, tiến hành xem xét hồ sơ của thiết bị.

-  Khi lần đầu xem hồ sơ cần phải xem rõ các nội dung về lý lịch của bình cụ thể như:  Kim loại để chế loại, kim loại để hàn, sức bền của các phần tử chịu áp lực, một bản vễ chi tiết về cấu tạo và kích thước chính, hướng dẫn vận hành bảo trì và sửa chữ thiết bị. Tiếp theo, xem xét kỹ hồ sơ xuất xưởng của thiết bị với các chứng chỉ của kim loại chế tạo, kết quả kiểm tra chất lượng về môi hàn và biên bản thí nghiệm thử việc xuất xưởng. Cuối cùng, xem xét các biên bản về việc kiểm định các thiết bị đo lường, biên bản về kiểm tra tiếp địa và chống sét. Ngoài ra, đối với thiết bị áp lực cố định cần xem xét hồ sơ láp đặt.

- Trong quá trình tiến hành kiểm định hồ sơ cần xem xét những nội dung sau. Thứ nhất, lý lịch và biên bản của việc kiểm định và các phiếu biểu kết quả của việc kiểm định trong lần trước. Cùng với đó, xem xét hồ sơ về việc quản lý sử dụng, bảo dưỡng, vận hành và các biên bản thanh tra cũng như kiểm tra.

- Đối với trường hợp kiểm định thiết bị áp lực bất thường cần xem những hồ sơ sau. Đối với trong trường hợp sửa chữa cần xem hồ sơ về thiết kế sửa chữa, các biên bản nghiệm thu sau quá trình sửa chửa có hàn cũng như thay thế các bộ phận chịu áp lực. Đối với trong trường hợp cần thay đổi vị trí để lắp đặt thì cần xem xét việc bổ sung những hồ sơ lắp đặt. Còn trong trường hợp đối với các thiết bị áp lực đã làm việc trên 12 tháng thì cần xem xét các hồ sơ kiểm định đình kỳ.

- Trong trường hợp thiết bị áp lực đã rõ về xuất xứ nhưng bộ hồ sơ kỹ thuật không có đầy đủ thì phải tiến hành bổ sung.

Sau khi chuẩn bị hồ sơ một cách đầy đủ, bạn sẽ được thực hiện việc kiểm định một cách chuyên nghiêp để đạt được chất lương chuyên nghiệp nhất. Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất một cách miễn phí.