Làm đẹp

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Quy chế hoạt động của doanh nghiệp tư nhân

Quy chế hoạt động của doanh nghiệp tư nhân

Trong số các loại hình doanh nghiệp hiện nay thì doanh nghiệp tư nhân nhận được nhiều sự quan tâm của cá nhân, tổ chức bởi có nhiều đặc điểm phù hợp với xã hội hiện đại và hơn hết là quy chế hoạt động khá tự do, thoải mái và đơn giản.

 

Doanh nghiệp tư nhân do một cá nhân duy nhất làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Chủ sở hữu doanh nghiệp này cũng là người đại diện theo pháp luật và có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh và những vấn đề của doanh nghiệp cũng như toàn quyền sử dụng lợi nhuận sau khi đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính hay thuế.

Một lưu ý là chủ doanh nghiệp tư nhân có thể thuê người khác làm giám đốc để điều hành các hoạt động của doanh nghiệp. Quy trình thành lập doanh nghiệp tư nhân khá đơn giản và đòi hỏi ít thủ tục, hồ sơ và cũng không cần điều lệ công ty như những loại hình khác.

Nhờ có thêm chế độ chịu trách nhiệm vô hạn của chủ doanh nghiệp nên đã tạo được sự tin tưởng cho khách hàng, đối tác làm ăn tốt hơn, loại hình này cũng giúp cho doanh nghiệp phát triển và tận dụng được nhiều cơ hội đầu tư nhưng lại ít chịu sự ràng buộc phức tạp của pháp luật như những loại hình khác.

Song, khi muốn thành lập doanh nghiệp với loại hình tư nhân này, bạn cần phải cân nhắc hơn về một số điểm như đây là doanh nghiệp không có tư cách pháp nhân nên thường chịu mức độ rủi ro cao và chủ doanh nghiệp nhất định phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tài sản và không giới hạn số vốn. Hạn chế này cũng đã khiến cho không ít người lo lắng nên bạn cũng cần tìm hiểu cụ thể và cân nhắc trước.

Dù sao, mỗi loại hình doanh nghiệp điều có những đặc trưng riêng, người thành lập sẽ phải nắm bắt cụ thể và ứng dụng sao cho phù hợp với điều kiện, cơ hội cũng như khả năng ứng phó của mình thì mới mang lại hiệu quả tốt nhất.