Làm đẹp

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Quy định bảo hiểm xã hội khi nghỉ hưu

Quy định bảo hiểm xã hội khi nghỉ hưu

Với nhiều người thì vấn đề bảo hiểm xã hội khi nghỉ hưu là một trong những điều được quan tâm rất lớn. Nên hưởng chế độ hưu trí hay rút BHXH 1 lần để có lợi nhất là điều khiến không ít người băn khoăn lựa chọn.

Dịch vụ bảo hiểm xã hội đang dần thể hiện được vai trò của mình một cách tốt nhất khi hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục và hướng dẫn, giải thích các thắc mắc một cách chính xác nhất.

Quy định bảo hiểm xã hội khi nghỉ hưu

Một thực tế cho  thấy là khi luật BHXH có những thay đổi trong việc nâng tuổi nghỉ hưu và nâng thời gian đóng BHXH để được hưởng lương hưu tối đa 75% thì nhiều người đã không còn mặn mà với việc hưởng chế độ hưu trí nữa. Thậm chí là có nhiều người xin nghỉ hưu non trước năm 2018 để có thể hưởng các chính sách ưu đãi hơn. Vậy, đối với vấn đề bảo hiểm xã hội khi nghỉ hưu thì người tham gia BHXH được tính như thế nào?

Trường hợp người tham gia BHXH mà đến tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đóng đủ 20 năm bảo hiểm:

Đối với trường hợp này thì người tham gia BHXH có thể lựa chọn theo 02 cách sau:

- Thứ nhất , nếu người tham gia BHXH muốn được hưởng chế độ hưu trí thì có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để đóng đủ 20 năm . Theo quy định thì người tham gia BHXH có thể lựa chọn các mốc đóng là hàng tháng, 03 tháng, 6 tháng, 12 tháng hay nhiều năm 01 lần. Tuy nhiên, thời gian đóng tôi đa không quá 05 năm.

- Thứ hai là người tham gia BHXH có thể lựa chọn rút BHXH 01 lần theo quy định của luật BHXH.

Trường hợp người tham gia BHXH đến tuổi nghỉ hưu và đã đóng đủ từ 20 năm BHXH trở lên

Đối với trường hợp này thì người tham gia BHXH sẽ không được phép rút BHXH 01 lần mà phải làm thủ tục để hưởng chế độ hưu trí và tử tuất theo đúng quy định của pháp luật. Người tham gia BHXH trong thời gian hưởng chế độ  hưu trí sẽ được hưởng thêm chế độ BHYT để đảm bảo việc chăm sóc sức khỏe của mình một cách tốt nhất.

Nhìn chung thì những thay đổi trong luật bảo hiểm xã hội khi nghỉ hưu mới đây đang khiến nhiều người rất lo lắng.Bởi  suốt cuộc đời nhiều người đã cống hiến và làm việc chỉ để hưởng lương hưu ổn định nhất.

Nhưng khi luật BHXH áp dụng vào  năm 2018 đã khiến cho việc hưởng lương hưu của người tham gia BHXH bị ảnh hưởng rất lớn. Vì thế cho nên họ sẽ có ý đinh không tham gia chế độ hưu trí mà hưởng BHXH 1 lần khi chưa đóng đủ 20 năm BHXH là điều cũng dễ hiểu để có thể đảm bảo quyền lợi của mình một cách tốt nhất.