Làm đẹp

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Thành lập công ty du lịch quốc tế

Thành lập công ty du lịch quốc tế

Thủ tục Thành lập công ty du lịch quốc tế sẽ khó khăn hơn nhiều so với thành lập công ty du lịch nội địa bởi những quy định cũng như yêu cầu đặt ra của hình thức này sẽ bị kiểm soát chặt chẽ hơn nhiều.

Nhiều người đang có xu hướng tìm đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp để được hỗ trợ về các thủ tục thành lập doanh nghiệp, đặc biệt là thủ tục thành lập công ty du lịch quốc tế. Thông tin cụ thể chúng ta sẽ cùng tím hiểu ngay sau đây nhé.

Doanh nghiệp khi muốn thành lập công ty du lịch quốc tế không chỉ phải chuẩn bị đúng hồ sơ, giấy tờ mà còn phải đáp ứng được đầy đủ các điều kiện kinh doanh lữ hành quốc tế như sau:
- Doanh nghiệp phải được cơ quan quản lý cấp trung ương về du lịch cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế.

Thành lập công ty du lịch quốc tế


- Doanh nghiệp phải chuẩn bị đủ các phương án kinh doanh cho 03 đối tượng gồm : khách du lịch nước ngoài vào Việt Nam; khách du lịch Việt Nam đi nước ngoài; khách du lịch nước ngoài vào Việt Nam và khách Việt Nam ra nước ngoài.
- Để đảm bảo điều kiện thành lập công ty du lịch quốc tế thì người thành lập công ty phải có ít nhất 04 năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực lữ hành.
- Trong công ty du lịch quốc tế thành lập, doanh nghiệp phải đảm bảo công ty có ít nhất 03 nhân viên là hướng dẫn viên được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế.
- Doanh nghiệp phải ký quỹ bồi thường cho khách du lịch đề phòng các rủi ro trong hoạt động kinh doanh tối thiểu là 250 triệu đồng.

 Khi xét thấy đủ điều kiện thành lập công ty du lịch quốc tế, doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ để làm thủ tục đăng  ký thành lập công ty.

 Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch tại địa phương doanh nghiệp đặt trụ sở để đăng ký kinh doanh. Trong vòng 10 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ của doanh nghiệp gửi đến, Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch  sẽ xem xét, thẩm định tính hợp lệ của hồ sơ để gửi hồ sơ và văn bản kèm theo đến Tổng Cục Du lịch xét duyệt việc cấp giấy phép kinh doanh du lịch quốc tế cho doanh nghiệp. Trong trường hợp nếu quá trình thẩm định hồ sơ mà Tổng Cục Du lịch phát hiện thiếu sót hay sai lệch thông tin dẫn đến không cấp giấy phép cho doanh nghiệp thì sẽ gửi văn bản thông báo đến Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch cùng doanh nghiệp biết rõ lý do.

Nói tóm lại,việc thành lập công ty du lịch quốc tế là không hề đơn giản bởi để việc thành lập công ty được thông qua thì doanh nghiệp phải có đủ điều kiện cũng như có sự thông qua của các cơ quan chức năng khác nhau. Chính vì vậy, doanh nghiệp cần có  sự am hiểu luật pháp nhất định để có thể hoàn thành thủ tục một cách hợp lý.