Trang chủ » Thành lập doanh nghiệp tư nhân như thế nào?

Thành lập doanh nghiệp tư nhân như thế nào?

(Ngày đăng: 16-07-2016 13:38:37)
Thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân như thế nào? Bài viết này sẽ cung cấp đến quý khách hàng những thông tin liên quan đến việc đăng kí hợp pháp một doanh nghiệp.

 

Nhu cầu thị trường Việt Nam tạo nhiều cơ hội để thành lập doanh nghiệp. Nếu có vốn nhiều thì thành lập công ty lớn, vốn ít thì thành lập công ty nhỏ. Sự phụ thuộc vào nguồn vốn chính là một trong những yếu tố ràng buộc trong việc quy hoạch và hoạch định chính sách của doanh nghiệp.

Theo Thông tư 472 của Bộ Tư pháp thì hồ sơ của việc đăng kí mở một doanh nghiệp tư nhân bao gồm các loại giấy tờ sau:

1.      Đơn xin phép mở doanh nghiệp tư nhân theo mẫu của Bộ Tư pháp; người kê khai đơn phải là người kê khai chính xác, trung thực và chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung kê khai trong đơn.

2.      Sơ yếu lý lịch có xác nhận bằng mộc đỏ của cơ quan xã, phường, thị trấn nơi người đăng kí tạm trú, có hộ khẩu thường trú; đảm bảo trong thời gian kê khai lý lịch cá nhân không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, hoặc nếu đã từng bị truy cứu hay ngồi tù thì đã được xóa án.

3.      Đối với những người kinh doanh các ngành nghề chuyên môn thì cần có chứng chỉ nhà nước hoặc các giấy chứng nhận tương đương có dấu công chứng của các cấp Nhà nước liên quan.

Sau khi hoàn tất hồ sơ thì người xin phép thành lập doanh nghiệp cần phải gửi ba bộ hồ sơ đến sở quản lý ngành kinh tế mà doanh nghiệp định đăng kí kinh doanh. Tại đây, các cơ quan và bộ phận liên quan sẽ chịu trách nhiệm kiểm tra và kiểm chứng hồ sơ. Sau đó sẽ cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp cho cá nhân, tổ chức nếu hồ sơ hoàn toàn hợp pháp.

Cũng theo thông tư này, thời gian cấp giấy phép trong vòng 60 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ. Còn nếu nhận qua đường bưu điện thì được tính theo dấu bưu điện. Thủ tục làm như thế này vô cùng nhanh chóng, đảm bảo tính công bằng cho các doanh nghiệp đồng thời tạo được sự chủ động cho doanh nghiệp trong việc lựa chọn ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh.