Làm đẹp

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chăm sóc da
  • Thiếu 235 giáo viên mầm non để dạy 2 buổi/ngày

Thiếu 235 giáo viên mầm non để dạy 2 buổi/ngày

Ngày 13/8, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT Phú Yên Phạm Huy Văn cho biết, thực hiện lộ trình đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non (PCGDMN) cho trẻ em 5 tuổi, toàn tỉnh hiện có 93% trẻ 5 tuổi học 2 buổi/ngày.

Tuy nhiên, việc thực hiện còn khó khăn vì thiếu 235 giáo viên và 114 nhân viên cấp dưỡng cho các trường mầm non tổ chức học 2 buổi/ngày, tổ chức bán trú. Do đó, một số phòng GD-ĐT đã sử dụng nguồn kinh phí chi khác để hợp đồng thêm giáo viên, nhân viên.

 

Về cơ sở vật chất, qua 4 năm triển khai đề án PCGDMN cho trẻ 5 tuổi, đến nay toàn tỉnh đã xây dựng được 86 phòng học (đạt 25,6% mục tiêu của đề án) và 131 phòng chức năng (đạt 18,6% mục tiêu của đề án). Đặc biệt, các điểm trường lẻ chưa có công trình vệ sinh và nguồn nước sạch đã gây khó khăn cho công tác giáo dục mầm non.

 

Được biết, theo lộ trình của đề án thì đến năm 2015, Phú Yên đạt chuẩn PCGDMN cho trẻ 5 tuổi, tuy nhiên đến nay toàn tỉnh mới chỉ có 89/112 xã đạt chuẩn PCGDMN cho trẻ 5 tuổi.