Làm đẹp

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Thủ tục thành lập doanh nghiệp sản xuất phim và những điều cần biết

Thủ tục thành lập doanh nghiệp sản xuất phim và những điều cần biết

Có rất nhiều vấn đề bạn cần biết liên quan đến thủ tục thành lập doanh nghiệp sản xuất phim. Vậy, nếu muốn hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực này thì bạn cần phải biết được những thông tin cơ bản nhất để có thể đảm bảo việc kinh doanh được thuận lợi .

Nếu bạn muốn thành lập doanh nghiệp thì bạn có thể liên hệ đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp để có được hiệu quả cao nhất và nhanh chóng nhất đối với việc thành lập của mình. Dịch vụ này sẽ đảm bảo mang đến cho bạn sự chính xác và chất lượng như mong muốn.

Thủ tục thành lập doanh nghiệp sản xuất phim và những điều cần biết

Khi bạn làm thủ tục thành lập doanh nghiệp sản xuất phim thì có rất nhiều điều bạn phải nắm rõ, đặc biệt là điều kiện để có thể hoạt động trong lĩnh vực này là gì cũng như những lợi thế mà bạn có được đối với dịch vụ này ra sao?

 Điều kiện để thành lập doanh nghiệp sản xuất phim

- Doanh nghiệp phải đảm bảo vốn pháp định khi thành lập tối thiểu là 1 tỷ VNĐ. Ngoài ra, trong hồ sơ thành lập doanh nghiệp phải có quyết định giao vốn của chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc biên bản góp vốn của các cổ đông sáng lập doang nghiệp hay bản đang ký vốn đầu từ của người sở hữu doanh nghiệp.

- Trường hợp vốn góp vào doanh nghiệp là bằng tiền mặt thì phải kèm theo giấy xác nhận của ngân hàng có thẩm quyền xác nhận số vốn băng với số tiền ký quỹ.

- Nếu vốn góp vào doanh nghiệp bằng tài sản thì phải có chứng thư chứng nhận giá trị tài sản. Một lưu ý là để chứng thư này được công nhận thì nó phải có hiệu lực tối thiểu là đến ngày nộp hồ sơ cho cơ quan chức năng.

- Nếu trường hợp doanh nghiệp đang hoạt động ở một ngành nghề khác và muốn phát triển sang việc sản xuất phim thì trong thủ tục thành lập doanh nghiệp sản xuất phim phải kèm theo bản xác nhận của cơ quan kiểm toán độc lập về số vốn mà doanh nghiệp đang có ít nhất phải là 1 tỷ VNĐ.

Ưu điểm khi thành lập doanh nghiệp sản xuất phim

- Đối với các doanh nghiệp sản xuát phim có giá trị tư tưởng thì nhà nước sẽ mua toàn bộ hay một phần quyền sở hữu đối với phim đó.

- Các doanh nghiệp này khi đăng ký quyền sử dụng đất/nhà thì được miễn phí trước bạ.

- Các địa phương phải có chính sách ưu đãi và hỗ trợ đối với các hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh sản xuất phim.

- Nếu doanh nghiệp có đề án xây dựng rạp chiếu phim để phát triển điện ảnh thì Nhà nước sẽ giao đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Nói tóm lại, khi làm thủ tục thành lập doanh nghiệp sản xuất phim thì bạn sẽ có nhiều ưu đãi hơn và các điều kiện được quy định khi hoạt động trong lĩnh vực này cũng không quá khó khăn để đáp ứng.