Trang chủ » Thực hiện rà soát chính sách người có công: Đạt 70% tiến độ

Thực hiện rà soát chính sách người có công: Đạt 70% tiến độ

(Ngày đăng: 15-08-2014 14:38:11)
Ban Rà soát chính sách người có công tỉnh vừa sơ kết tiến độ thực hiện Tổng rà soát chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trong 2 năm (2014-2015) trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo tại lễ sơ kết cho biết, đến nay, các địa phương đã tiến hành xây dựng kế hoạch và triển khai đồng loạt đến các thôn, buôn, khu phố… việc thực hiện tổng rà soát với 7 nhóm đối tượng có công là liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; bệnh binh; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; người có công giúp đỡ cách mạng; cựu thanh niên xung phong. Các địa phương cũng đã tiến hành triển khai, rà soát, ghi phiếu đạt 70% tiến độ. Qua kiểm tra, giám sát, Ban Rà soát chính sách người có công tỉnh phát hiện một số vấn đề như: một số địa phương chưa cung cấp kịp thời mẫu phiếu rà soát; việc điền thông tin chưa chính xác, việc phối hợp giữa ban rà soát cấp xã và tổ rà soát chưa đồng bộ, dẫn đến gây khó khăn, chậm trễ trong tiến độ thực hiện.