Làm đẹp

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Trách nhiệm của công ty kiểm định đối với công việc của mình

Trách nhiệm của công ty kiểm định đối với công việc của mình

Mỗi một đơn vị ra đời và hoạt động nghề kiểm định, không chỉ đơn giản là phải cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp, mà song song với đó việc chịu trách nhiệm cho công việc của mình cũng rất cần thiết.

 

Một công ty kiểm định sẽ phải xác định được nhiệm vụ của mình đối với khách hàng, để tạo uy tín trong lòng khách hàng, cũng là để tạo thương hiệu cho dịch vụ của công ty. Trách nhiệm đó bắt nguồn từ những người lãnh đạo của công ty.

Công ty kiểm định xây dựng nên một dịch vụ kiểm định để phục vụ cho nhu cầu của những công ty, doanh nghiệp có các loại máy móc, thiết bị cần được kiểm định, cho nên họ cần phải có trách nhiệm với dịch vụ của mình.

Đầu tiên, công ty kiểm định có trách nhiệm đào tạo một đội ngũ kiểm định viên có trình độ chuyên môn cao, có lòng nhiệt thành với công việc, có tính trung thực, chính trực,… Đó là một yêu cầu khắc khe nhưng cần thiết đối với một người kiểm định viên. Vì công việc kiểm định an toàn cho máy móc này có liên quan đến sự an toàn của người lao động, cho nên cần phải được kiểm định một cách chính xác nhất, để giảm thiểu rủi ro đến mức thấp nhất. Công ty kiểm định có trách nhiệm đào tạo nên một đội ngũ nhân viên như thế thì mới có thể tạo uy tín cho công ty.

Thứ hai, công ty cũng có trách nhiệm đầu tư một hệ thống trang thiết bị tiên tiến và có thể sử dụng tốt, đo lường chính xác trong quá trình kiểm định cho các máy móc. Trang thiết bị là một yếu tố rất quan trọng trong kiểm định an toàn. Các máy móc, thiết bị cần được kiểm định an toàn cũng được chia thành nhiều loại khác nhau, cho nên những trang thiết bị cần thiết cho kiểm định cũng được chia thành nhiều nhóm, mỗi nhóm sẽ phục vụ cho một mục đích riêng trong kiểm định. Cho nên việc đầu tư cho trang thiết bị là rất quan trọng, cũng là trách nhiệm của công ty kiểm định.

Hơn hết, trách nhiệm quan trọng hơn cả là công ty kiểm định phải kiểm định một cách chính xác và công bằng đối với các loại máy móc. Điều đó sẽ làm tăng hiệu quả của công việc kiểm định, cũng làm tăng uy tín của chính công ty kiểm định đó.