Làm đẹp

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Ưu điểm của bảo hiểm xã hội

Ưu điểm của bảo hiểm xã hội

Khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hay tự nguyệncó những ưu điểm và nhược điểm khác nhau và Ưu điểm của bảo hiểm xã hội như thế nào các bạn cùng nhau tìm hiểu kỷ hơn để có lựa chọn phù hợp.

Khi bạn đang thắc mắc tham gia bảo hiểm xã hội như thế nào, có những ưu điểm nào thì với dịch vụ bảo hiểm xã hội chúng tôi sẽ giúp bạn giải đáp những vấn đề trên với thời gian nhanh chóng và thông tin chính xác nhất.

Ưu điểm của bảo hiểm xã hội

Vậy Ưu điểm của bảo hiểm xã hội trước hết là đối với chế độ trợ cấp ốm đau thì luật bảo hiểm xã hội đã quy định thêm thời gian hưởng trợ cấp đối với những người lao động thuộc các ngành nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại . Có thể nói đây là ưu điểm lớn nhất khi mà những thay đồi đã giúp quyền lợi của những người lao động làm việc trong môi trường đọc hại được hưởng các chế độ tương ứng nhằm hỗ trợ thêm những vấn đề có thể gặp phải khi thực hiện công việc đó,

Ưu điểm tiếp theo là chế độ trợ cấp tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp. Theo quy định thì người sử dụng lao động phải chịu mọi khoản chi phí về sơ cứu, cấp cứu, điều trị và tiền lương trong thời gian người  lao động chữa bệnh . Bên cạnh đó thì đơn vị sử dụng lao động còn phải chịu bồi thường nếu người lao động bị tàn phế hoặc bị chết. Với  quy định này của cơ quan bảo hiểm xã hội đã giúp tăng quyền lợi cho người lao động . Hơn thế nữa thì sự thay đổi đã nhằm nâng cao trách nhiệm của người sử dụng lao động khi người lao động bị tai nạn hoặc thương tật khi thực hiện các công việc của người sử dụng lao động,

Tiếp đến là lợi ích liên quan đến chế độ hưu trí. Luật bảo hiểm xã hội đã quy định rõ hơn các trường hợp chưa đủ tuổi đời nhưng cũng được hưởng lương hưu hàng tháng. Quy định này nhằm giải quyết tình hình thực tế hiện nay khi mà thường hay  xảy ra nhiều trường hợp tuy chưa hết tuổi lao động nhưng vì sức khoẻ suy giảm mà không thể tiếp tục làm việc được. Ngoài ra bảo hiểm xã hội còn quy định chế độ tử tuất về mức tiền mai táng sẽ được nâng lên bằng 8 tháng tiền lương tối thiểu . Quy định này nhằm giúp đỡ phần nào những mất mát mà người lao động gặp phải đó chính là ưu điểm của chế độ bảo hiểm xã hội mang lai.

Nhìn chung, chính sách bảo hiểm xã hội mới này được đánh giá là phù hợp với thực tiễn.Bên cạnh đó thì nó cũng phù hợp với đường lối đổi mới về kinh tế chính trị của Nhà nước. Nó giúp cho việc khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của nó trong hệ thống các chính sách của Đảng và Nhà nước.

Chính những Ưu điểm của bảo hiểm xã hội mang lại, nên người lao động hãy lựa chọn cho mình loại hình bảo hiểm xã hội phù hợp nhằm góp phần bảm bảo quyền lợi trong quá trình làm việc.