Làm đẹp

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Vấn đề an toàn trong kiểm định hệ thống lạnh

Vấn đề an toàn trong kiểm định hệ thống lạnh

Vấn đề an toàn trong kiểm định hệ thống lạnh luôn là một vấn đề được đặt lên hàng đầu tại mỗi cơ quan kiểm định hệ thống lạnh, không phải cơ quan kiểm định nào cũng tuân thủ an toàn. Vấn đề an toàn không chỉ thể hiện chất lượng dịch vụ mà còn thể hiện uy tín của cơ quan thẩm định trong quá trình kiểm định.

An toàn trong kiểm định hệ thống lạnh bao gồm:

Bảo đảm an toàn cho nhân viên kiểm định: Có thể nó kiểm định viên là một trong những nhân tố tạo nên cơ quan thẩm định. Nếu một cơ quan kiểm định hệ thống lạnh không có kiểm định viên thì cơ quan này sẽ không được cấp phép cho hoạt động kiểm định hệ thống lạnh. Để bảo đam an toàn cho kiểm định viên có rất nhiều phương thức như trang bị thiết bị phòng hộ cho kiểm định viên, xây dựng khu vực cách ly chuẩn, trang bị đầy đủ kiến thức an toàn trong kiểm định hệ thống lạnh cho kiểm định viên.

kiểm định hệ thống lạnh

Bảo đảm an toàn cho nhân viên của đơn vị sử dụng: Không chỉ kiểm định viên mới cần phải đảm bảo an toàn trong quá trình kiểm định hệ thống lạnh mà ngay cả nhân viên của đơn vị sử dụng hệ thống lạnh làm nhiệm vụ giám sát quá trình kiểm định hệ thống lạnh cũng là một trong những vấn đề cần được cả đơn vị sử dụng hệ thống lạnh và cơ quan kiểm định quan tâm. Nhân viên giám sát cũng cần được trang bị đầy đủ kiến thức về an toàn trong quá trình kiểm định hệ thống lạnh, được cung cấp đầy đủ trang phục phòng hộ. Trang phục phòng hộ phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn của nhà nước và phhuf hợp với quá trình kiểm định hệ thống lạnh, không để xảy ra sai sót đáng tiếc không thích đáng do trang phục phòng hộ gây ra

Đảm bảo thiết bị của hệ thống lạnh không bị hư hỏng: Khi kiểm định hệ thống lạnh cần lưu ý giữ cho các thiết bị của hệ thống lạnh không bị hư hỏng, không bị trầy xước. Điều này là một trong những kỹ năng cần có của người kiểm định viên. Đảm bảo chất lượng và uy tín cho cơ quan thẩm định cũng như uy tín cũng chính bản thân kiểm định viên.

Bảo đảm an toàn cháy nổ : Cháy nổ là một trong những hậu quả thường xảy ra trong quá trình kiểm định hệ thống lạnh. Điều này gây ra do sự thiếu kinh nghiệm của kiểm định viên. Trang bị kiến thức đầy đủ về hệ thống lạnh là một trong những cách giảm thiểu vấn đề cháy nổ thường gặp trong kiểm định hệ thống lạnh cũng như những loại kiểm định khác. Vì vậy, cần lưu ý đảm bảo an toàn cháy nổ trong kiểm định hệ thống lạnh.

Bảo đảm an toàn mạng lưới điện: Trong một hệ thống lạnh, mạng lưới điện có thể nói có một vai trò rất quan trọng trong việc quyết đinh vận hành của cả hệ thống. Không có mạng lưới điện, hệ thống lạnh không thể hoạt động được. Vì vậy, nhất thiết cần phải bảo đảm an toàn mạng lưới điện để hệ thống lạnh có thể đảm bảo được hoạt động và điều này cần thiết phải được theo dõi sát sao trong quá trình kiểm định hệ thống lạnh.