Làm đẹp

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Xử lý khi chủ doanh nghiệp tư nhân chết

Xử lý khi chủ doanh nghiệp tư nhân chết

Có nhiều trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chế đột ngột và không kịp sắp xếp các công việc của doanh nghiệp khiến nhiều người không biết liệu phải xử lý khi chủ doanh nghiệp tư nhân chết như thế nào để đảm bảo tính hợp pháp.

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp là nơi mà các doanh nghiệp có thể yên tâm liên hệ để có thể đảm bảo là việc chuẩn bị các giấy tờ và thủ tục của mình được thuận lợi nhất. Dịch vụ này đang ngày càng được nhiều người ưa chuộng hơn trước rất nhiều.

Xử lý khi chủ doanh nghiệp tư nhân chết

Khi xử lý khi chủ doanh nghiệp tư nhân chết thì sẽ có rất nhiều vấn đề mà mọi người cần phải nói đến. Đặc biệt là những vấn đề về  mặt trách nhiệm và nghĩa vụ tài chính đối với những người thừa kế sau này. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thông tin cụ thể hơn qua bài viết sau đây nhé.

1. Quyền thừa kế

Nếu trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chết nhưng không có di chúc thì cơ quan chức năng sẽ căn cứ vào các hàng thừa kế để xác định người thừa kế doanh nghiệp. Đối với trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chết nhưng có di chúc thì cơ quan chức năng chỉ cần thực hiện theo đúng di chúc mà chủ doanh nghiệp tư nhân đã để lại.

2. Trách nhiệm về các nghĩa vụ tài chính khác

Một điều mà nhiều người thường băn khoăn chính là khi xử lý khi chủ doanh nghiệp tư nhân chết thì trách nhiệm đối với vấn đề về tài chính và các khoản nợ thì ai sẽ là người phải có nhiệm vụ thanh toán. Theo quy định của pháp luật thì doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp không có tư cách pháp nhân do nó không có sự độc lập về mặt tài sản giữa chủ doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp. Vì thế cho nên, những khoản nợ phát sinh trong quá trình kinh doanh sẽ do chủ doah nghiệp tư nhân thanh toán bằng tài sản của doanh nghiệp và tài sản không phải của doanh nghiệp như: xe, nhà… của chủ doanh nghiệp tư nhân. Vì vậy, khi chủ doanh nghiệp tư nhân chết đi thì trách nhiệm thanh toán các khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính sẽ do người thừa kế doanh nghiệp thực hiện. Đây là quy định được pháp luật ban hành và cần phải được thực hiện theo đúng. Ngay cả khi người thừa kế sau khi thừa kế lại doanh nghiệp tư nhân và tiến hành đổi lại tên doanh nghiệp thì vẫn phải chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài chính là chủ doanh nghiệp tư nhân trước mắc phải.

Có thể nói, việc xử lý khi chủ doanh nghiệp tư nhân chết sẽ có rất nhiều vấn đề mà bạn cần phải biết để có thể đảm bảo là việc thừa kế sau này của mình được thuận lợi và đảm bảo đúng các quy định của pháp luật ban hành một cách chính xác nhất.