Làm đẹp

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Cách kiểm tra hóa đơn điện tử mã xác thực

Cách kiểm tra hóa đơn điện tử mã xác thực

Hiện nay, khi thực hiện sử dụng hóa đơn điện tử mã xác thực thì doanh nghiệp cần phải biết cách kiểm tra hóa đơn điện tử này như thế nào để có thể đảm bảo việc thực hiện hóa đơn này được hiệu quả nhất.

Thực tế thì việc sử dụng hóa đơn điện tử giá rẻ không phải là vấn đề đáng quan tâm đối với các doanh nghiệp hiện nay. Điều mà doanh nghiệp quan tâm chính là việc sử dụng hóa đơn đó có chất lượng và mang lại hiệu quả hay không.

Cách kiểm tra hóa đơn điện tử mã xác thực

Nói đến hóa đơn điện tử mã xác thực thì nhiều doanh nghiệp còn nhiều vấn đề rất  băn khoăn bởi thực tế thì loại hình hóa đơn này cũng đang có nhiều vấn đề bất cập. Cụ thể như:

- Hiện nay, doanh nghiệp vẫn chưa có được những thông tin  quy định cụ thể đối với việc sử dụng hóa đơn điện tử mã xác thực là như thế nào.

- Ngoài ra thì pháp luật Việt Nam cũng chưa có các quy định cụ thể nào về việc trường hợp nào cần sử dụng hóa đơn điện tử mã xác thực và trường hợp nào thì không cần. Vì thế cho nên, các doanh nghiệp còn lúng túng trong việc sử dụng hóa đơn này vào công việc giao dịch, mua bán của mình.

- Hơn thế nữa thì hiện nay cũng chưa có hệ thống hóa đơn điện tử dành cho các mẫu hóa đơn thương mại.

Để có thể sử dụng hóa đơn điện tử xác thực được hiệu quả thì doanh nghiệp cần nắm rõ cách kiểm tra như thế nào cho chính xác.

Hóa đơn điện tử có mà xác thực của cơ quan thuế là hóa đơn có thông tin:

– Số hóa đơn xác thực . Thông thường thì số hóa đơn sẽ có 15 kỷ tự số

– Mã xác thực bao gồm 64 ký tự chữ

– Mã vạch 2 chiều in trên hóa đơn.

Có các thông tin liên quan này thì hóa đơn mới được tính là hợp pháp.

Cách kiểm tra hóa đơn điện từ xác thực bao gồm các bước sau:

- Bước 1: Doanh nghiệp vào trang thông tin của cơ quan thuế theo đường link:  http://www.tracuuhoadon.gdt.gov.vn/main.do

- Bước 2: Nhập thông tin cần tra cứu hóa đơn bao gồm: số hóa đơn và 05 ký tự đầu tiên của hóa đơn.

- Bước 3 : thông tin kết quả của hệ thống trả về. Nếu là hóa đơn xác thực có thể sử dụng để kê khai thuế thì đó là những hóa đơn có thông tin như : Hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn xác thực số xxxxxxxxx; hóa đơn bị điều chỉnh bởi hóa đơn xác thực số xxxxxxxxx; Hóa đơn gốc có giá trị có giá trị sử dụng và không thay đổi; hóa đơn thay thế cho hóa đơn xác thực số xxxxxxxxx… Nếu kết quả trả về không thuộc một trong những kết quả trên thì đồng nghĩa với đó là hóa đơn không hợp lệ.

Trên đây là thông tin liên quan đến cách kiểm tra hóa đơn điện tử mã xác thực. Các doanh nghiệp có thể nắm rõ thông tin để thực hiện cho đúng.