Làm đẹp

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Có mấy loại bảo hiểm xã hội

Có mấy loại bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội là một trong những vấn đề quen thuộc của những người công nhân viên lao động bởi đó sự đảm bảo thay thế được bù đắp một phần thu nhập cho người lao động khi họ bị mất hoặc giảm thu nhập. Tuy nhiên, có rất nhiều trường hợp không biết có mấy loại bảo hiểm xã hội.

Dịch vụ bảo hiểm xã hội luôn là một loại hình dịch vụ mà ở đó có thể giải đáp những vướng mắc, khó khăn xung quanh các vấn đề bảo hiểm xã hội chẳng hạn như có mấy loại bảo hiểm xã hội?

Có mấy loại bảo hiểm xã hội

Muốn hiểu được điều đó trước tiên chúng ta phải tìm hiểu định nghĩa bảo hiểm xã hội. Bảo hiểm xã hội là sự bù đắp một phần thu nhập cho người tham gia bảo hiểm khi họ bị mất hoặc giảm thu nhập do nhiều lý do khác nhau như: bị ốm đau, thai sản, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, tàn tật, thất nghiệp, tuổi già, tử tuấ.Việc hỗ trợ này dựa trên cơ sở một quỹ tài chính do sự đóng góp của các bên tham gia bảo hiểm xã hội. Việc tham gia bảo hiểm xã hội nhằm bảo đảm an toàn đời sống cho người lao động và gia đình họ.

Vậy theo quy định của luật bảo hiểm thì có mấy loại bảo hiểm xã hội? Luật bảo hiểm xã hội ở nước ta có 3 loại hình thức khác nhau để người tham  gia bảo hiểm có thể lựa chọn.Đó là bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện và cuối cùng là bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đối với loại hình bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ được áp dụng đối với doanh nghiệp hay các tổ chức có sử dụng lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ ba tháng trở lên và hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Ở những doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức này, người sử dụng lao động hay đối với người lao động phải đóng bảo hiểm xã hội theo quy định mới có thể được  hưởng các chế độ trợ cấp bảo hiểm xã hội ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thai sản, hưu trí và tử tuất. Đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn dưới ba tháng thì các khoản bảo hiểm xã hội  cần được thực hiện khi tham gia bảo hiểm xã hội theo loại hình tự nguyện hoặc tự lo liệu về bảo hiểm.

Đối với trường hợp khi hết hạn hợp đồng lao động mà người lao động tiếp tục làm việc hoặc giao kết hợp đồng lao động mới, thì vẫn được thamgia theo chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc. Bảo hiểm thất nghiệp sẽ được áp dụng bắt buộc đối với người lao động là công dân Việt Nam làm việc theo hợp đồng lao động hay làm việc mà các hợp đồng này không xác định thời hạn .

Với bài viết trên thỉ bạn đã biết được là  có mấy loại bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật đúng không nào. Chúc bạn có thể thực hiện và nắm được mọi thông tin một cách chính xác nhất.