Làm đẹp

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Lệ phí cấp giấy phép kinh doanh thuốc lá

Lệ phí cấp giấy phép kinh doanh thuốc lá

Để đảm bảo việc làm thủ tục đăng ký xin giấy phép kinh doanh thuốc lá được thuận lợi và nhanh chóng thì cá nhân, tổ chức không thể bỏ qua bước đóng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh thuốc lá theo quy định của pháp luật được. Đây là cách duy nhất để có thể hoạt động kinh doanh thuốc lá được hợp pháp.

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp là một đơn vị chuyên hỗ trợ mọi người trong việc thực hiện các thủ tục hay tư vấn thông tin cần thực hiện khi tiến hành các công việc kinh doanh hay thành lập doanh nghiệp được cụ thể và hợp pháp.

 Lệ phí cấp giấy phép kinh doanh thuốc lá

Quy định về lệ phí cấp giấy phép kinh doanh thuốc lá không hề ít như nhiều người nghĩ. Nhiều người cho rằng mức phí cần đóng chỉ khoảng vài trăm là nhiều vì nó cũng chỉ là một giấy tờ pháp lý mà thôi. Tuy nhiên, để có thể nắm rõ thông tin một cách cụ thể nhất thì chúng ta có thể tìm hiểu ngay trong bài viết sau nhé.

Quy định về lệ phí cấp giấy phép kinh doanh thuốc lá bao gồm:

Mức lệ phí mà các cơ sở kinh doanh thuốc lá ở khu vực thành phố, thị xã cần đóng được quy định như sau:

          - Lệ phí dành cho việc thẩm định điều kiện kinh doanh thương mại mỗi cơ sở kinh doanh cần đóng là : 100.000 đ/điểm kinh doanh.

          - Lệ phí  dành cho việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thước lá theo quy định mà pháp luật ban hành là: 50.000 đ/giấy. 

Mức lệ phí mà các cơ sở kinh doanh thuốc lá ở các khu vực khác cần đóng khi  tiến hành đăng ký kinh doanh là:

          - Lệ phí dành cho việc thẩm định điều kiện kinh doanh thương mại mỗi cơ sở kinh doanh cần đóng là : 50.000 đ/điểm kinh doanh.

          - Lệ phí  dành cho việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thước lá theo quy định mà pháp luật ban hành là: 25.000 đ/giấy. 

Ngoài ra, pháp luật còn quy định mức lệ phí cấp giấy phép sản xuất thuốc lá như sau:

- Nếu cơ sở kinh doanh muốn tiến hành thủ tục để cấp mới hay cấp lại Giấp phép sản xuất sản phẩm, Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá do giấy phép đã  hết hạn thì mức phí đê thẩm định điều kiện này là 4.500.000 đồng/cơ sở/lần.

- Nếu cơ sở kinh doanh muốn được cấp mới, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá do giấy phép hết hạn hay tiến hành sửa đổi thông tin trên giấy phép thì lệ phí thẩm định điều kiện là 2.200.000 đồng/cơ sở/lần.

- Đối với việc cơ sở kinh doanh xin cấp mới, cấp lại hay sửa đổi các thông tin trên Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá hoặc Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá, thì mức lệ phí cần đóng là 400.000 đồng/giấy/lần.

Ngoài ra , theo quy định của pháp luật thì tất cả số lệ phí mà cơ sở kinh doanh đóng nộp khi làm thủ tục sẽ được trích 10% vào ngân sách quốc gia. 90% còn lại thì do cơ quan chức năng cấp giấy phép thu giữ để trang trải cho các chi phí đối với việc cấp giấy phép.

Trên đây là những thông tin về lệ phí cấp giấy phép kinh doanh thuốc lá mà các cơ sở đăng ký kinh doanh thuốc lá cần biết để có thể thực hiện cho đúng.