Làm đẹp

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Quy định về việc chủ doanh nghiệp tư nhân thuê giám đốc

Quy định về việc chủ doanh nghiệp tư nhân thuê giám đốc

Vấn đề chủ doanh nghiệp tư nhân thuê giám đốc không còn là điều quá xa lạ trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp tư nhân. Tuy nhiên, để có thể đảm bảo việc thực thuê giám đốc theo đúng quy định mà pháp luật ban hành thì chủ doanh nghiệp tư nhân cũng phải nắm rõ các quy định mà pháp luật ban hành đối với vấn đề này.

Khi tìm đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp là bạn đã có thể yên tâm hơn rất nhiều đối với tính hợp pháp  của mọi thủ tục được thực hiện. Bởi dịch vụ này có đội ngủ chuyên viên chuyên nghiệp, nhiệt tình và luôn đảm bảo thực hiện tốt trách nhiệm được ủy quyền.

Quy định về việc chủ doanh nghiệp tư nhân thuê giám đốc

Đối với vấn đề chủ doanh nghiệp tư nhân thuê giám đốc thì chúng ta cần có sự xem xét một cách cụ thể về trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ của các bên liên quan như  thế nào cho chính xác.

Quyền và nghĩa vụ của chủ doanh nghiệp tư nhân

Theo quy định của pháp luật thì chủ doanh nghiệp tư nhân là người có toàn quyền quyết định đối với mọi hoạt động của doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền cho thuê, bán hay tạm ngừng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Ngoài ra thì quyền của chủ doanh nghiệp tư nhân còn được thể hiện ở việc là chủ doanh nghiệp tư nhân thuê giám đốc để quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh thay cho mình. Tuy nhiên, khi thuê người làm giám đốc để quản lý các hoạt động kinh doanh của công ty thay cho mình thì chủ doanh nghiệp tư nhân cũng sẽ phải chịu mọi trách nhiệm pháp lý đối với hoạt động kinh doanh của công ty.

Trách nhiệm và nghĩa vụ của người được ủy quyền

Đối với người được chủ doanh nghiệp tư nhân ủy quyền làm giám đốc thì cần phải thực hiện đúng nhiệm vụ và quyền hạn của mình như sau:

- Người được thuê thực hiện đúng công việc mà mình được ủy quyền đối với hoạt động kinh doanh của công ty.

- Thông báo cho người thứ ba biết về thời gian, quyền hạn, phạm vi được ủy quyền.

- Trong khi thực hiện các công việc được ủy quyền thì người  được ủy quyền phaỉ đảm bảo giữ bí mật các hoạt động kinh doanh của công ty.

- Có sự đảm bảo một cách cẩn thận các phương tiện, tài liệu được ủy quyền quản lý trong thời gian được chủ doanh nghiệp tư nhân ủy quyền.

- Có trách nhiệm  bàn giao lại các tài sản, tài liệu và các lợi ích thu được trong quá trình được ủy quyền.

- Phải bồi thường các thiệt hại trong phạm vi nghĩa vụ thực hiện theo đúng quy định mà pháp luật ban hành.

Nói tóm lại thì việc chủ doanh nghiệp tư nhân thuê giám đốc cần phải được thực hiện theo đúng các quyền và nghĩa vụ của mỗi bên như quy định mà pháp luật ban hành. Như vậy thì việc thuê người làm giám đốc của chủ doanh nghiệp tư nhân mới đảm bảo hiệu quả và tính hợp pháp.