Làm đẹp

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • So sánh ký hiệu trên hóa đơn điện tử mẫu và ký hiệu trên hóa đơn đặt in

So sánh ký hiệu trên hóa đơn điện tử mẫu và ký hiệu trên hóa đơn đặt in

Để có thể nắm bắt thông tin trên hóa đơn điện tử mẫu hay hóa đơn đặt in thì phần ký hiệu là một phần rất quan trọng. Vì thế cho nên, bạn cần lưu ý đến vấn đề này để có thể biết được thông tin về loại hóa đơn và năm phát hành của hóa đơn.

Với việc áp dụng bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử vào đầu năm 2018 thì nhiều doanh nghiệp có xu hướng tìm mua hóa đơn điện tử giá rẻ là điều dễ hiểu. Nó có thể giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, đặc biệt là các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng hóa đơn với số lượng lớn.

So sánh ký hiệu trên hóa đơn điện tử mẫu và ký hiệu trên hóa đơn đặt in

Nếu đem so sánh sự khác biệt giữa hóa đơn điện tử mẫu  và hóa đơn đặt in thì ký hiệu là phần đơn giản nhất để bạn có thể phân biệt.  Ký hiệu hóa đơn dược chi thành các phần như sau:

- Ký hiệu hóa đơn là 02 ký hiệu đầu.

- Năm thông báo phát hành và hình thức hóa đơn là 3 ký tự cuối. Trong đó, chữ cái cuối cùng sẽ là cách bạn nhận biết loại hóa đơn.

Chúng ta có thể tìm hiểu cách để có thể phân biệt hai loại hóa đơn này ngay sau đây :

Theo quy định thì Cục thuế đã quy định mỗi loại hóa đơn khác nhua sẽ có một chữ cái quy định khác nhau. Đối với hóa đơn điện tử mẫu thì chữ cái là E, hóa đơn đặt in là T.

Giống  nhau:

- Cả hai loại hóa đơn này đều có 11 ký tự trong ký hiệu

Khác nhau :

- Đối với hóa đơn điện tử mẫu thì sẽ có ký hiệu là 0 thể hiện hình thức này không có khái niệm liên. Còn đối với hóa đơn dặt in thì sẽ có ký  hiệu là 2 hay 3 vì loại hóa đơn này  có liên và nó thể hiện số lượng liên của hóa đơn.

Lý do khiến hóa đơn điện tử mẫu không có khái niệm liên

- Vì loại hóa đơn này được khởi tạo, lưu trữ thông qua hệ thống máy tính.Vì thế cho nên, nó khác với hóa đơn giấy là không có khái niệm liên.Nó là một thể thống nhất và các bên bán, mua hay cơ quan thuế đều cùng khai thác trên cùng một dữ liệu đó. Trong khi hóa đơn đặt in phải có nhiều liên để giao cho các bên liên quan trong hoạt động  giao dích đó giữ.

- Với hóa đơn điện tử mẫu này thì bên bán chỉ cần gửi flie qua cho bên mua và cơ quan chức năng thông qua mail, fax…là được nên nó không nhất thiết phải có liên. Với trường hợp số lượng hàng hóa dài hơn 1 trang thì có thể lưu qua trang sau.

Có thể nói là phân biệt được ký tự của hóa đơn điện tử mẫu và hóa đơn đặt in sẽ giúp bạn có thể nhận biết các loại hóa đơn này một cách hiệu quả hơn.