Trang chủ » Tiêu chuẩn đối với người huấn luyện an toàn lao động

Tiêu chuẩn đối với người huấn luyện an toàn lao động

(Ngày đăng: 09-01-2017 17:22:36)
Trong các kỳ huấn luyện an toàn lao động, việc lựa chọn những người làm công tác huấn luyện cũng là một điều hết sức phức tạp. Nó đòi hỏi phải có những tiêu chuẩn nhất định. Qua đây, hãy cùng tìm hiểu về điều kiện cần và đủ đối với một người làm công tác huấn luyện.

Dưới đây là những điều được quy định tại Điều 22 Nghị định 44/2016/ND-CP. Đầu tiên, những người làm công tác huấn luyện an toàn lao động phải có trình độ từ đại học trở lên, có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong công tác xây dựng chính sách, kiểm tra về an toàn lao động hoặc nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến nó để huấn luyện tốt về hệ thống pháp luật về an toàn lao động. Tiếp theo, về phần huấn luyện an toàn lao động nghiệp vụ chuyên môn đòi hỏi người huấn luyện phải có ít nhất 5 năm trong việc xây dựng chính sách, pháp luật và ít nhất 7 năm kinh nghiệm trong công tác an toàn vệ sinh lao động và từng phải trải qua khóa huấn luyện nghiệp vụ chuyên môn. Đặc biệt, những người làm công tác huấn luyện an toàn phải có bằng cấp từ trình độ đại học trở lên.

Thứ ba, về huấn luyện an toàn lý thuyết chuyên ngành thì yêu cầu người huấn luyện cũng có những điều kiện được kể như trên. Thứ tư, về huấn luyện thực hành thì chia ra làm 4 nhóm tương đương với những điều kiện khác nhau tương ứng. Đối với huấn luyện thực hành nhóm 2 thì người huấn luyện phải có trình độ cao đẳng trở lên, có chuyên ngành hợp với công tác huấn luyện. Còn huấn luyện thực hành nhóm 3 thì bắt buộc người huấn luyện phải có trình độ trung cấp trở lên, từng có 5 năm kinh nghiệm trong an toàn lao động hoặc công việc có liên quan đến. Huấn luyện thực hành nhóm 4 thì yêu cầu người huấn luyện an toàn phải có bằng cấp từ trung cấp trở lên, có ít nhất 4 năm kinh nghiệm và từng trải qua tiếp xúc với thực tế. Riêng đối với huấn luyện sơ cứu, cấp cứu các sự cố lao động thì người huấn luyện được yêu cầu phải có trình độ trung cấp ngành y và phải từng trải qua nhiều năm làm việc thực tế.